Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Federatie van Nederlandsche Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen

Identiek met:

·Federatie van Nederlandse Beeldende Kunstenaars
·Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen

Gebeurtenis:

·1911 - - - oprichtingsvergadering
-- Federatie van Nederlandsche Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen.
- <*19.01.1911>
·1911 - - betrokken bij oprichting
- (als)

- deelnemers
- Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging
- Arti et Industriae Den Haag
- Bond van Nederlandsche Architecten
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
- Moderne Kunstkring
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
- V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
- Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- Vereeniging van Letterkundigen

- *aan een commissie van 5 leden is verdere uitwerking van de plannen opgedragen

Opmerking:

·In 1918 waren 10 verenigingen lid van de federatie

Aangesloten organisatie(s):

·Schilder- en Teekenkundig Genootschap Kunstliefde Utrecht tot 1917
·de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam van voor 1918
·Hollandsche Teeken Maatschappij van voor 1918
·Kunstenaarsgroep de Rotterdammers Rotterdam van voor 1918
·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam van voor 1918
·Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag van voor 1918
·Teekengenootschap Pictura Dordrecht van voor 1918

Meer informatie...


ARTindex