Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Stedelijk Museum Amsterdam

Adres:

·Postbus 75082, 1070AB Amsterdam (postadres)
·Deccaweg 26, 1042AD Amsterdam vanaf 2003 (kantooradres)
·Paulus Potterstraat 13, 1071CX Amsterdam tot 2003


- Paulus Potterstraat 13, 1071CXAmsterdam
- <*omstr. 1925>

- ---
  
·Oosterdokskade 5, 1011AD Amsterdam vanaf 2003 (tentoonstellingsadres)

E-mailadres:

·info@stedelijk.nl

Telefoon/fax:

·020-5732911
·020-6752716 (fax)

Homepage:

·http://www.stedelijk.nl

Identiek met:

·SMA Amsterdam
·Stedelijk Museum Amsterdam Collectie

Vestigingsplaats:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Gebeurtenis:

·1874 - - - eerste aanzet
- Stedelijk Museum Amsterdam.
- <*1874>-
·1874 - - betrokken bij initiatief
(als) voorloper
Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
vanaf: <*1874>
·1891 - - - ontstaan
- Stedelijk Museum Amsterdam.
- <*02.12.1891>-
·1891 - - betrokken bij initiatief
(als) besluitnemer
Gemeenteraad Amsterdam
vanaf: <*1891>

- bron:
- De Telegraaf 14-09-1895
·1895 - - - opening
- gemeentemuseum voor moderne kunst
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- Stedelijk Museum Amsterdam en Suasso-Museum Amsterdam.
- <*14.09.1895>
- - Het nieuwe museum exposeerde de nalatenschap van Sophia Augusta Lopez Suasso de Bruyn
- opening tegelijk gepland met de opening van de 3-jaarlijkse tentoonstelling-
·1895 - - betrokken bij opening
S.A. Vening Meinesz
(als) openingsspreker
vanaf: <*1895>

- bron:
- De Telegraaf 14-09-1895

Ontstaan uit:

·Collectie Mr. C. P. van Eeghen
·Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·Sophia Augusta-Stichting vanaf omstr. 1890

Omschrijving:

·Het Stedelijk Museum is een internationaal instituut in Amsterdam, gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en vormgeving.

Trefwoorden:

·beeldende kunst
·fotografie
·hedendaagse kunst
·industriële vormgeving
·Nederland
·toegepaste kunst

Categorie:

·musea (stedelijke musea)

Superorganisatie van:

·Prentenkabinet Stedelijk Museum Amsterdam
·Stedelijk Museum Amsterdam Bibliotheek
·Collectie Ir. V.W. van Gogh vanaf 1931
·Collectie Greet Werkman - van Leeuwen vanaf 1959

Activiteiten (betrokken bij publicatie):

·web www.fotografiebibliotheek.nl
·Dieuwke Bakker
·1948 - - Johan Barthold Jongkind 1819 - 1891
·1980 - - Barnett Newman: The complete drawings: 1944 - 1969

Activiteiten (betrokken bij gebeurtenis):

·1931 - - Collectie Ir. V.W. van Gogh- in bruikleen gegeven - februari 1931

Activiteiten (personen jaarvolgorde):

·1937 - - W. (Willem) Sandberg.
·1945 - - W. (Willem) Sandberg.

Activiteiten (personen op naam):

·» -- Sandberg, W. (Willem).
·» -- Sandberg, W. (Willem).

Uitgever van:

·1873 - - Beschrijving der schilderijen en teekeningen in het Museum Fodor te Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling der schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel"
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh

Meer informatie...

Kunstenaars in collectie:

·Arp, J. (Jean)
·Buning, J.N. (Johan)
·Corinth, L. (Lovis)
·Couzijn, W. (Wessel)
·Cézanne, P. (Paul)
·Gestel, L. (Leo)
·Gogh, V.W. (Vincent) van

Meer informatie...

Presentaties (adeelnemer in solotentoonstelling):

·1953 - - Eeuwfeest Vincent van Gogh --
Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo
  

Presentaties (als deelnemer):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1959 - - Paintings from the Stedelijk Museum, Amsterdam - Institute of Contemporary Art Boston

Groepspresentaties (als organisator):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1914 - - Teekeningen door Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1929 - - Teekeningen en aquarellen door Vincent Van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Breitner --
Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Chris Huidekoper 1878 - 1939 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Georges Braque --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - H.N. Werkman drukker-schilder --
Stedelijk Museum Amsterdam
  

Meer informatie...

Transactie:

·


- © J.J. Aarts
- Nationale tentoonstelling van nijverheid

- ---
Nationale tentoonstelling van nijverheid; J.J. Aarts
  
·
geen afbeelding


still life of flowers; A. (Anna) Abrahams
  
·
geen afbeelding


haven| de; W.C.C. (Willem) Adams
  
·
geen afbeelding


zonder titel; B.E. (Ben) Akkerman
  
·
geen afbeelding


Bomenlaan; B.E. (Ben) Akkerman
  
·


- museumbezoek

- ---
museumbezoek; A. (August) Allebé
  
·
geen afbeelding


werklozen; P. (Peter) Alma
  

Meer informatie...

Bijdrage aan:

·1967 - - Tajiri/beelden 1960-1967
·1978 - - Pierre van Soest; Met Jan van Eyck op bezoek bij de familie Arnolfini
·1979 - - Stereoscopic views by Tajiri

Vermeld in:

·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1946 - - Breitner
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst : uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland
·1973 - - Cijfers, letters, woorden : keuze uit eigen collectie Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1974 - - 63/73 : De collectie van het Stedelijk Museum 1963 - 1973 : aanwinsten schilder- en beeldhouwkunst = The Stedelijk Museum collection : acquisitions 1963 - 1973 painting and sculpture
·1975 - - Sandberg

Meer informatie...


ARTindex