Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Haagsche Kunstkring

Adres:

·Passage 2, Den Haag tot 1897
·Heerengracht 13, Den Haag 23.10.1897-1914
·Koninginnegracht 12/a, Den Haag vanaf 01.05.1914
·Lange Houtstraat 7, Den Haag 01.07.1917-1921
·localiteiten (grafelijke zalen) onder de Ridderzaal, Den Haag vanaf maart 1921
·Lange Houtstraat 7, Den Haag van voor 1934 tot na 1943

Identiek met:

·Haagse Kunstkring Den Haag

Overgegaan in:

·Haagse Kunstkring Den Haag vanaf na 1940

Omschrijving:

·aansluiting en samenwerking tussen de beoefenaars en belangstellenden in de verschillende takken van kunst, alsmede de belangenbehartiging van de kunstenaars

Opmerking:

·Het verhaal gaat dat de Bock uit persoonlijke rancune jegens Hendrik Mesdag de Kring in Den Haag zou hebben opgestart; dit vanwege een onheuse behandeling tijdens de werkzaamheden aan Panorama Mesdag 10 jaar eerder in 1881 ?!

Superorganisatie van:

·Haagse Kunstkring (1e afdeling)
·Haagse Kunstkring (2e afdeling)
·Haagse Kunstkring (3e afdeling)
·Haagse Kunstkring (4e afdeling)

Uitgever van:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring

Leden (jaarvolgorde):

·1891 - - Edzard Willem (Edzard) Koning.
·1912 - - Joan François (Joan) Obbes.
·1912 - - Hermannus Adrianus van Oosterzee.
·1940 - - K. (Ko) Prange.
·1941 - - A. (Arend) Odé.
·s.a. - - Ludwig Willem Reymert (Willem) Wenckebach.
·s.a. - - George Hendrik Breitner.

Leden (naamvolgorde):

·Breitner, G.H.
·Koning, Edzard
·Obbes, Joan
·Odé, Arend
·Oosterzee, H.A. van
·Prange, Ko
·Wenckebach, Willem

Presentaties (als deelnemer):

·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring

Groepspresentaties (als organisator):

·1893 - - Verloting - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring

Solopresentaties (als organisator):

·1892 - - Vincent van Gogh --
Vereeniging Haagsche Kunstkring

Vermeld in:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring


ARTindex