Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Eduard Frankfort

Geboortegegevens:

·1864 - - - geboren
- [4075] 21.06.1864, [55] 21.01.1864
- Meppel (Gemeente Meppel)

Overlijdensgegevens:

·1920 - - - overleden
- 19.08.1920
- Laren NH (Gemeente Laren)

-

- ---
  

Adres:

·Mauritsstraat 15, Amsterdam (NL) van voor 1889
·Wouwermanstraat 3, Amsterdam omstr. 1911

Afbeelding:

·


- <*1907>

- ---
  
·


- portretfoto kunstenaar

- ---
  
·


- portretfoto kunstenaar
- <*1920>

- ---
  
·


- © E. (Eduard) Frankfort
- © Joods Historisch Museum Amsterdam
- kunstenaarsportret
- zelfportret

- ---
  

Signatuur:

·

- ---
  

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: Gooise boereninterieur; interieurs; Joodse onderwerpen; landschap; musicerende mensen; portret; synagoge's; Twentse boereninterieur; Zuid-Afrikaanse landschappen

Verblijf:

·Meppel (Gemeente Meppel) vanaf 1864
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1880 tot na 1890
·Transvaal (Zuid-Afrika) 1905-december 1906
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1911

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1891 - - Willink van Collenwedstrijd (1e prijs)
·1904 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door Koningin Emma (gouden medaille)
·1905 - - prijs Vierjaarlijksche tentoonstelling Arnhem (zilveren medaille)
·1910 - - Prijs Wereldtentoonstelling Brussel (bronzen medaille)
·1911 - - Prijs Internationale tentoonstelling Barcelona (medaille 3e klasse)

Opleiding:

·1879 - - kunstvorming
- van 1879 tot 1887
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: E. (Eduard) Frankfort
·docent: A. (August) Allebé
·1888 - - kunstopleiding (onderwijs)
- van omstr. 1888 tot omstr. 1888
- opleiding: Academie der Schoone Kunsten Antwerpen (B)
- leerling: E. (Eduard) Frankfort
- opmerkingen:
- cursus van 3 maanden; niet afgemaakt

Gaf les aan:

·Asscher, Henriëtte Sophia (Henriëtte).
·Caspel, Dirk Willem van.
·Gelder, H. (Hendrika) van.
·Heek, Maria Geertruid van.
·Koetser, H. (Henri).
·Scholten - van Heek, I. (Ina).
·Spanjaard, Rozina (Rosa).- <*na 1895>- <*na 1895>

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1887 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: gewoon lid vanaf 1887; stemhebbend lid vanaf 1895
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam ->
- E. (Eduard) Frankfort -> - 1887
·1900 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- E. (Eduard) Frankfort -> - voor 1900
- bron over lidmaatschap:
- Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging

Activiteiten (als bestuurder):

·1897 - -
bestuurswerk
- functie: 2e secretaris
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- E. (Eduard) Frankfort -> - voor 1897
·1920 - -
bestuurswerk
- functie: penningmeester
- bij: (Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam) ->
- E. (Eduard) Frankfort -> tot 1920

Studeerde samen met:

·Arntzenius, F. (Floris) 1888-1889
·Briët, A.H.C. (Arthur) 1888-1889
·Smith, H. (Hobbe) 1888-1889

Presentaties (solo):

·1907 - - Eduard Frankfort --
Kunsthandel Buffa en Zoon Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1888 - - Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen etc -
·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1894 - - Sint Lucas: 4e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Sint Lucas: 5e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1896 - - Sint Lucas: 6e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1896 - - schilderijententoonstelling - Vereeniging Uit het Volk Voor het Volk

Meer informatie...

Bronnen:

·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 251)


- afbeelding voorkant

- ---
  
·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 15)
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1897 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 7e jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen, enz.
·1898 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 8ste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen enz.
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1899 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 9de jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen enz.

Meer informatie...


ARTindex