Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Amsterdam

Expositieplaats van:

·Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende meesters -
·1808 - - openbare tentoonstelling der voortbrengselen van Nationale Kunst - Vierde Klasse KIWLS
·1814 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1840 - - Tentoonstelling van leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1856 - - Tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van levende meesters in de kunstzalen der maatschappij Arti et Amieitiae. - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1859 - - Schilder- en andere kunstwerken van levende meesters - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1860 - - Schilder- en andere kunstwerken van levende kunstenaars - vermoedelijk Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1869 - - Tentoonstelling van schilderijen van levende meesters - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1870 - - Teekeningen van levende meesters - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1877 - - Openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Vereenigde Kommissie tot de Stedelijke Tentoonstelling
·1880 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1892 - - 2e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1892 - - Vincent van Gogh - Kunstzaal Panorama Amsterdam
·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1894 - - Sint Lucas: 4e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Sint Lucas: 5e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1896 - - Sint Lucas: 6e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1900 - - Johannes Bosboom - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - schilderijen en tekeningen van G.H. Breitner - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - ledententoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1903 - - Schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel" - Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1905 - - Kind en kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - De collectie Preyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Bosboom, Israëls, J. Maris, W. Maris, A. Mauve, Verzam. Preyers, 's Hage - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1913 - - De vrouw 1813 - 1913 -
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Teekeningen door Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - G.H. Breitner - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1916 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Nederlandsche Kunstkring: groepententoonstelling van werk der leden - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - L.W.R. Wenckebach en mevrouw R. de Balbian Verster-Bolderhey - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid - Maatschappij voor Beeldende Kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1921 - - tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1922 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1922 - - Duitsche beeldende kunst: schilderkunst, graphiek der laatste halve eeuw - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - 10e internationale tentoonstelling van fotowerken - N.A.F.V. (Ned. Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1924 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond - Nederlandsch Kunstverbond Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1929 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1929 - - Teekeningen en aquarellen door Vincent Van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Tentoonstelling Nederlandsche portretkunst: ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Nederlandsche Kunstkring" - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Groninger kunstkring De Ploeg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Socialistische kunst heden - Socialistische Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Gemeente Amsterdam: schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Kunst en techniek - Nederlandsch Kunstverbond (Afdeeling Amsterdam), Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Herman Mees en Willem van Dort - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Gemeenteaankopen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van schilderijen door Vincent van Gogh, J.B. Jongkind, Floris Verster - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (3) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Het Stilleven - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1933 - - voorjaarstentoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1933 - - 20ste Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Breitner - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling - Comité Kunst S.O.S., Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Prof. Max Liebermann - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1934 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1934 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1934 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [1] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [2] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - 1e Nationale Kerstsalon - Amsterdamse Amateur Fotografenvereniging
·1935 - - Teekeningen van oude meesters: verzameling C.P. van Eeghen - Museum Fodor Amsterdam
·1935 - - Oude en nieuwe aanwinsten der Gemeente Amsterdam in 1934 - Museum Fodor Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1935 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (2). Tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - Kunst S.O.S. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - monumentale kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Reclamekunst - Genootschap voor Reclame, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1936 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1936 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - D.O.O.D. de olympiade onder dictatuur - Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten, Comité ter Bescherming der Olympische Gedachte, Gebouw de Geelvinck Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - De Brug (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1937 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - de Onafhankelijken 1912-1937 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1937 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Maatschappij Rembrandt: 15-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring: 25 jarig jubileum - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken (met Les Indépendants Français) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Jan Meine Jansen - aquarellen en teekeningen - Kunsthandel De Brug Amsterdam
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Honderd jaar Fransche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Amsterdam 1898-1938, 40-jarige regering Koningin Wilhelmina - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten - Museum Fodor Amsterdam
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1939 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1939 - - Jan Meine Jansen - nieuw werk - Kunsthandel De Brug Amsterdam
·1939 - - Parijsche schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1939 - - Rondom Rodin - Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - 100 jaar Arti 1839 - 1939 - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Chris Huidekoper 1878 - 1939 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - De Brug: najaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1941 - - Moderne Primitieven - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De verluchte bladzijde - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Jan Sluijters 60 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken exposeren werk van leden (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1941 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Pro Arte Christiani - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1942 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - Stad en land - Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Maatschappij Rembrandt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1944 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1944 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1945 - - Kunst in het harnas - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Georges Braque - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - H.N. Werkman drukker-schilder - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - 7 Belgische schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Teekeningen van Fransche meesters 1800 - 1900 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Britsche schilders der 20e eeuw - Stedelijk Museum Amsterdam, Tate Gallery
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita Dr. J. Mendes da Costa - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Picasso - Matisse - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Franse grafiek van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - 12 schilders - Groep van 12 schilders, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - jonge schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Coba Ritsema - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - PM - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Bazaine, Estève, Lapicque - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Campigli - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Le Corbusier: schilder, architect, stedebouwer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - als de steenen spreken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Bonnard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Henri de Toulouse-Lautrec - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Alexander Calder + Fernand Léger - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Breitner - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Agoes en Otto Djaya - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Schildersprenten 1947 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Jan van Herwijnen, Toon Kelder, Quirijn van Tiel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Oskar Kokoschka - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Chagall - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Paul Klee - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vrij Beelden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
·1948 - - Johan Barthold Jongkind: schilderijen, aquarellen, tekeningen etsen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - 13 beeldhouwers uit Parijs - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Joseph Kutter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Maria E. van Regteren Altena - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Bart van der Leck - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Twaalf Britse schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Honneur aux dames: werken van schilderessen - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Pro Arte Christiani - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1949 - - het expressionisme van Van Gogh tot Picasso - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - André Bauchant - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Maatschappij Rembrandt - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Beeldhouwers exposeren: Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Nelly Bodenheim - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Exposition Internationale d'Art Experimental - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars - Museum Fodor Amsterdam, Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1950 - - Henry Moore - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - De Onafhankelijken (1) - Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - Figuren uit de Italiaanse kunst na 1910 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - W.H. Singer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - 6 Zwitserse kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - de groep - Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Herdenkingstentoonstelling Portugees-Israëlietische Synagoge - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Amerika schildert - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - 19 schilders uit Haïti - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Tjerk Bottema - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1950 - - Alexander Calder - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - Surrealisme + abstractie: collectie Peggy Guggenheim - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - elf Nederlandse grafici - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Ierse schilders der 19e en 20e eeuw - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - tien belgische beeldhouwers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Schilders ter zee - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De Grafische - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - Charley Toorop - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Hendrik Chabot - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Henk Wiegersma 60 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Expressionisme - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Rembrandt, Hokusai, van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Jacob Dooyewaard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - werken der leden van de Amsterdamse schildersgroep A'51 - Amsterdamse Schildersgroep A '51, Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - Max Beckmann - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Jan Sluyters la joie de peindre - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Léger: de bouwers - Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - Edgar Degas - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - Photographie: Eva Besnyö, Cas Oorthuys, Carel Blazer, Emmy Andriesse - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Matthieu Wiegman - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - 100 Chefs d'Oeuvre = Honderd meesterwerken uit het Nationaal Museum voor Moderne Kunst te Parijs - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Floris Verster - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - kunstenaars zien de haven van Amsterdam - Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - Vals of echt? - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Joseph Teixeira de Mattos 1892 - 1952 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - jubileumtentoonstelling 40 jaar "De Grafische" - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Harrie Kuyten/Cornelis Koning - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - dertien Belgische schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Verzameling Dr. O. Domnick - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - elf tijdgenoten uit parijs - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Herman Kruyder - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - 10 pelukis Belanda = 10 Nederlandse schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Van Gogh's grote tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Eeuwfeest Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - De Grafische - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - H.Th. Wijdeveld 50 jaar scheppend werk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Acht Argentijnse abstracten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Johan Buning - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Felicien Bobeldijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Engelse ceramiek, weefsels en vlechtwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Piet van Wijngaerdt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Jos Croin - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - August Macke - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - expositie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Duitse kunst na 1945 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Collectie Philippe Dotremont - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - De Grafische - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - M.C. Escher - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - P. Ouborg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Ben Nicholson - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Oskar Schlemmer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Israëlische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Vijf Amerikanen in Europa - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Franz Marc - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Amsterdamse stadsgezichten door J.H. Wijsmuller - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Massimo Campigli - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Nationale tentoonstelling 5 mei - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting kunstenaars herdenken 5 mei
·1955 - - Gabriele Mucchi - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Rusli - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Robert Jacobsen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Karel Appel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Frederick Franck - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Joan Miró - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Suze Robertson - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap AKW - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Kurt Schwitters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - De kunstenaar als bondgenoot in de sociale strijd - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Guernica - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Austria: kunst uit Oostenrijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - 4 kunstenaars uit Yoegoslavië - Museum Fodor Amsterdam
·1956 - - Chagall: 75 tekeningen 1907-27 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Marc Chagall: werk van latere jaren - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Léger: wegbereider - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Jonge schilders uit Uruguay - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Grafische 1957 (1) - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - 4: Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Jacob Steinhardt: houtsneden - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Paul Klee - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Romantiek: Fodor herleeft - Museum Fodor Amsterdam
·1957 - - Frits van den Berghe - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Hiroshima 1945: Iri Maruki en Toshiko Akamatsu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Hitchens + Chadwick - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Johannes Itten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Fietz - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Duncan - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Phasen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Europa 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Robert Delaunay - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Grafische (2) - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Bissière - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Anton Heyboer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Klei en vuur: potterie van Meindert Zaalberg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Jacques Lipchitz - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Werken van Sal Meyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Emil Nolde - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Jackson Pollock - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De renaissance der XXe eeuw: Paul Cézanne, Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, de Stijl, het "Bauhaus" - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Patrick Bakker - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Jong Amerika schildert - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1958 - - livinus fotopeinture - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Leven met beelden: de hobby van een amateur - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Jean Lurçat - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1959 - - architect g.rietveld - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Bart van der Leck - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Jonge Duitse kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Constructies en maquettes - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1959 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Poolse schilderkunst van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Anna Ticho - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Gras Heyen: experimentele grafiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Leyden - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Bernard Childs - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Otto Steinert en leerlingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Erich Wichman 1890 - 1929 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Bram van Velde - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Beelden in het heden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Lasar Segall - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1960 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1960 - - De Estorick verzameling van moderne Italiaanse kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Robert Jacobsen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Kelder - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De verzameling: Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven - Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - De cyclus in de grafiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Henri Matisse - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Lismonde: tekeningen uit het prentenkabinet van het Stedelijk Museum Amsterdam - Prentenkabinet Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - 3 leeftijden = 3 ages = 3 Alter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Carel Kneutman, Jan Sierhuis en v. Soest - Galerie d'Eendt Amsterdam
·1960 - - De Grafische: grafiek en beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Jan Wiegers 1893 - 1959 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Otto van Rees 1884 - 1957 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Van natuur tot kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Bewogen beweging - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Josef Albers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Josef Albers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1961 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Alechinsky + Reinhoud - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Zeventiende Salon de mai - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Finse vorm - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Carel Willink - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Josef Fassbender - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Jongere Nederlandse schilders, beeldhouwers en architekten: Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1961 - - Chris van Geel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Joaquin Torres Garcia - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Verzameling Ella Winter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Frieda Hunziker - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - beelden en doeken van Lotti - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962 - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - H.N. Werkman 1882 - 1945 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Wotruba - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Laurens - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Marlow Moss - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Adja Yunkers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Ebneth - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - 4 Amerikanen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Collectie Rolf E. Stenersen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Kruispunt - Stichting Oudezijds 100 Amsterdam
·1962 - - Karel Appel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Dylaby, Dynamisch Labyrinth - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Philip Guston - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Herbert Fiedler - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Alan Davie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Talensprijs 1962/63 - Museum Fodor Amsterdam
·1962 - - Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Ontwerpen voor een drukkerij - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Christian de Moor - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - adynamische werken - Museum Fodor Amsterdam
·1962 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Fodor 100 jaar - Museum Fodor Amsterdam
·1963 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Talensprijs 1963/64 - Museum Fodor Amsterdam
·1964 - - Presentatie II - Bols Taveerne Amsterdam
·1964 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [1] - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1965 - - Nieuw Beelden 1965 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [2] - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1966 - - Vincent van Gogh: permanente collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - (Kijkdagen) veiling "een ton d'r op": 100 kunstenaars tegen apartheid - Museum Fodor Amsterdam
·1966 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1967 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1968 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging ter Bevordering v.d. Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1970 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - D. van 't Wout - Galerie Petit Amsterdam
·1971 - - Grafisch Vormgevers Nederland: over zicht - G.V.N. Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1972 - - André Boger en zijn kunstenaars-vrieden, Redon-Bernard-Van Gogh - Rijksmuseum Amsterdam
·1972 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Cijfers, letters, woorden: uit eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - George Hendrik Breitner 1857 - 1923 uit gemeentelijke collecties - Amsterdams Historisch Museum
·1973 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - De collectie van het Stedelijk Museum 1963 - 1973 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Carel Kneulman - Museum Fodor Amsterdam
·1974 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1974 - - Ger van Elk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - De Brug 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1976 - - 11 schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Zomeropstelling 1976 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Druksels, prints and general printed matter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Nieuwe typografie 1915 - 40 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Amsterdam koopt kunst 1977 - Museum Fodor Amsterdam
·1978 - - Uitlopers van expressionisme - Museum Fodor Amsterdam
·1978 - - Fotografie in Nederland 1940-1975 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Amsterdams Grafisch Atelier - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Breitner - Amsterdams Historisch Museum
·1979 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1980 - - 10 jaar lyrische realisme, Galerie Petit in Arti - Galerie Petit Amsterdam, Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1980 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1981 - - Formele Grafiek - Museum Fodor Amsterdam
·1981 - - Maria van Elk Tekenen 1973-1980 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1982 - - Breitner - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Moderne Nederlandse Schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1986 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1987 - - Nederlandse Illustratoren Club - Nederlandse Illustratoren Club Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1987 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1988 - - Roots and turns: 20th century photography in the Netherlands - Stedelijk Museum Amsterdam
·1989 - - Zomeropstelling 1989. Eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1990 - - In relatie tot Van Gogh: fotografie van tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1990 - - Carel Kneulman: sculpture - Museum Fodor Amsterdam
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in: 19de en vroeg 20ste eeuwse kunst uit de collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1991 - - Gemeentelijke kunstaankopen 1990 I - Museum Fodor Amsterdam
·1991 - - Gemeentelijke kunstaankopen 1990 II - Museum Fodor Amsterdam
·1991 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1992 - - Gemeentelijke kunstaankopen 1991 - Museum Fodor Amsterdam
·1992 - - Aanwinsten 1985 - 1992 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1993 - - Zomeropstelling 1993. Het materiaal: een keuze uit de collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1994 - - Traditie & vernieuwing: de erfenis van de jaren zestig - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1994 - - Zomeropstelling 1994 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1994 - - Couplet 3. Moniek Toebosch: installatie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1994 - - George Hendrik Breitner 1857-1923 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1995 - - Rebel, mijn hart: kunstenaars 1940-1945 - Nationale Stichting Nieuwe Kerk Amsterdam
·1995 - - Stedelijk Museum of Modern Art Amsterdam zomer 1995 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1995 - - 100 jaar Stedelijk Museum: momenten en incidenten uit de geschiedenis van het Stedelijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1995 - - 'Goed, modern werk': overzicht van de hoogtepunten uit de collectie P.A. Regnault - Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Een kunstolympiade in Amsterdam: reconstructie van de tentoonstelling D.O.O.D. 1936 - Stadsarchief Amsterdam
·1996 - - Kijken is bekeken worden: Gerrit Komrij kiest uit de collectie van het Stedelijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - G. H. Breitner, fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht - Stadsarchief Amsterdam
·1997 - - Zielespiegel: samengesteld door Harry Mulisch - Stedelijk Museum Amsterdam
·1998 - - Tekenen voor Amsterdam: het Gemeentearchief te gast in het Stedelijk Museum - Stadsarchief Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandel Van Wisselingh (1838 - heden) - Rijksmuseum Amsterdam, Rijksprentenkabinet Amsterdam
·2000 - - De voorstelling: Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis - Stedelijk Museum Amsterdam
·2001 - - Vincent van Gogh Tekeningen. Antwerpen & Parijs, 1885-1888 - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2002 - - Van Gogh en Gauguin: het atelier van het zuiden - Van Gogh Museum Amsterdam
·2002 - - Aquarellen van de Haagde School: de collectie Drucker-Fraser - Rijksmuseum Amsterdam
·2003 - - De keuze van Vincent: Van Goghs Musée imaginaire - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting De Nieuwe Kerk
·2003 - - Gogh Modern in het Van Gogh Museum: Vincent van Gogh en de hedendaagse kunst - museum Vincent van Gogh Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·2004 - - Breitners Amsterdam: herkenning van het verleden, schilderijen en foto's - Amsterdams Historisch Museum
·2004 - - Sandberg Nu: ode aan een moderne museumdirecteur - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam
·2005 - - Van Gogh tekenaar: de meesterwerken = Vincent van Gogh : the drawings - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2006 - - Vincent van Gogh en het expressionisme - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2007 - - Jan Kruis tekent Woutertje Pieterse - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2007 - - Van Goghs tekeningen: nieuwe inzichten - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2007 - - Anton Mauve en Vincent van Gogh: de meester en zijn leerling - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2007 - - Van Gogh en Bernard: een kunstenaarsvriendschap - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2009 - - Van Gogh en de kleuren van de nacht - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2010 - - Vincent van Gogh en het naturalisme - museum Vincent van Gogh Amsterdam


ARTindex