Documentatie van
Beeldende Kunst in Drenthe
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Henk Melgers

Presentaties (overige presentaties):

·1925 - - de Ploeg - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1930 - - Socialistische kunst heden - Socialistische Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1933 - - Internationale Tentoonstelling van moderne kunst - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
  
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling - Comité Kunst S.O.S., Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (2). Tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - de Onafhankelijken 1912-1937 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Maatschappij Rembrandt: 15-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·[68298] 1939 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Onze kunst van heden - Rijksmuseum Amsterdam
  
·1940 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1941 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - Maatschappij Rembrandt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1944 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Maatschappij Rembrandt - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - werken der leden van de Amsterdamse schildersgroep A'51 - Amsterdamse Schildersgroep A '51, Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - Internationale Grafische Tentoonstelling Warschau - Poolse Comité voor culturele samenwerking met het buitenland.
·1957 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1998 - - De Ploeg: variaties in kleur, verf en vorm - Groninger Museum
·2003 - - Vijf kunstenaars van De Ploeg = Five artists of De Ploeg - Groninger Museum


ARTindex