Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Johannes Anton Rädecker

Bronnen:

·John Raedecker
·John Raedecker
·Uit de werkplaatsen der beeldhouwers
·John Raedecker
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1926 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug


- cover catalogus
  
·1927 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - De Onafhankelijken
·1928 - - A.S.B. : tentoonstelling van architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst


- cover catalogus
  
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1929 - - A.S.B. : 2e tentoonstelling Architectuur, Schilderwerk, Beeldhouwwerk
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1933 - - Het stilleven
·1933 - - Thieme Becker XXVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1935 - - Catalogus expositie van moderne toegepaste religieuze kunst
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederlandsche Kring van Beeldhouwers"


- cover catalogus
  
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1943 - - In en om de Bergensche School
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten
·1947 - - Jaarboek der Nederlandse Kunst 1
·1947 - - Schildersprenten 1947
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - In het zand gefixeerd : beschouwingen over Nederlandse beeldende kunstenaars
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - Sonsbeek '49
  
·1949 - - Beeldhouwers exposeren : tentoonstelling Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Vakgroep Beeldhouwers in de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars
·1950 - - Nederlandse kring van tekenaars : catalogus
·1950 - - Tentoonstelling De Groep 1950
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1951 - - Tentoonstelling De Groep 1951
·1952 - - Nederlandse Beeldhouwers
·1952 - - Sonsbeek
·1954 - - Openbeelden NIBG: Het Nationaal Monument
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1956 - - Openbeelden NIBG: in memoriam Jodn Rädecker
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Sonsbeek 58
·1959 - - Moderne kunst in Nederland 1900-1914
·1960 - - De verzameling : Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1962 - - De Verzameling van Abbemuseum
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Onafhankelijken
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1967 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1970 - - 25 jaar verzamelen/ 25 years of collecting 1945 - 1970
·1970 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1970 - - Museum Dinghuis Deurne
·1971 - - Deelnemers tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1972 - - Tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1973 - - Bergense School en tijdgenoten
·1975 - - Amsterdamse School : Nederlandse architectuur 1910 - 1930
·1976 - - Schilderslexicon
·1976 - - Collectie van Baaren
·1977 - - Rechtvaardiging
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1983 - - 301 Lithoos 1802-1981
·1985 - - Veertig jaar verzamelen in het Stedelijk Museum Schiedam; 1945 - 1985: Hoogtepunten uit de schilderijen- en beeldenverzameling
·1985 - - Beelden in Rhoon
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken
·1987 - - Daubigny Van Doesburg Daniels ...
·1987 - - Moderne Kunst in Nederland 1900-1914
·1988 - - Christie's Amsterdam: Fine Modern and Contemporary Art; including a collection of Industrial Design
·1991 - - Voor de ruimte gedacht, werken op papier : de collectie van het Rijksmuseum Kröller-Müller
·1991 - - De torso in Nederland: Ontwikkeling van de torso vanaf Rodin tot heden
·1992 - - A century in sculpture
·1992 - - Het Beeld van de Eeuw
·1992 - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller Müller, collectiecatalogus
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - De gebeeldhouwde kop: De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
·1994 - - De maaltijd der vrienden : kunstenaars in Bergen 1930-1935
·1996 - - Een kunstolympiade in Amsterdam : reconstructie van de tentoonstelling D.O.O.D. 1936
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw
·2004 - - Zelfportret als zeepaardje : memoires van W. Jos. de Gruyter
·2005 - - Favorieten van museum de fundatie
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2006 - - Moderne kunst 1900 - 1955 uit de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  


ARTindex