Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Benjamin Liepman Prins

Geboortegegevens:

·1860 - - - geboren
- 20.01.1860
- Arnhem (Gemeente Arnhem)

Overlijdensgegevens:

·1934 - - - overleden
- 04.10.1934
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Plantage Franschelaan 25, Amsterdam van voor 1911 tot na 1921


- <*1903>
  

Afbeelding:

·


- <*1907>
  
·
  
·


- <*1925>
  

Professie:

·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·boekmerken
·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: figuren; portret; stillevens
voorbeeld:
  

Verblijf:

·Arnhem (Gemeente Arnhem)
·Geldrop (Gemeente Geldrop)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1911 tot na 1931

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten Antwerpen
- leerling: Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
·docent: C.M.M. Verlat
· atelieropleiding
- docent: Valentijn (Valentin) Bing
- leerling: Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
- bron over opleiding:
- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 (bladzijde 2)
·- opleiding: Atelier Cormon Paris
- leerling: Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
·docent: F. (François) Cormon
·1879 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 01.10.1879 tot 1884
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
·docent: A. (August) Allebé
--
·1879 - - toelatingsexamen
- (als)

- geslaagde leerling
- <*29.09.1879> tot
- <*30.09.1879>
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 (bladzijde 2).

- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (bijlage F)
- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 (bladzijde 2)

Lid van / ingeschreven bij:

·- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
- Wereldcomité van Kunstenaars en Intellectuelen, Ned. afdeling
·1879 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1879>
·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1900> tot
- <*na 1931>

Activiteiten (algemeen/overig):

·1880 - - betrokken bij oprichting
- Johan Coenraad Braakensiek
- E. (Eduard) Karsen
- Jacobus (Jac) van Looy
- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
- J. (Jan) Toorop
- M. (Maurits) van der Valk
- (als)

- initiatiefnemers
·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam- ontstaan versie 3 - 1880

Objecten:

·album 1923

Presentaties (overige presentaties):

·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1894 - - Sint Lucas: 4e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Sint Lucas: 5e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1879 - - Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 (-> bladzijde 2)
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1897 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 7e jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen, enz.
·1898 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 8ste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen enz.
·1899 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 9de jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen enz.
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...


ARTindex