Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Pieter George Westenberg

Geboortegegevens:

·1791 - - - geboren
- augustus 1791
- Nijmegen (Gemeente Nijmegen)

Overlijdensgegevens:

·1873 - - - overleden
- 26.12.1873
- Brummen (Gemeente Brummen)

Identiek met (zie ook):

·George Pieter Westenberg (*1791)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0026.htm#5879

Professie:

·kleinzegelbewaarder
·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: architectuur; bergachtige landschappen; Gelderse landschappen; Haarlemse stadsgezichten; landschappen bij Arnhem; sneeuwlandschappen; stadsgezichten

Verblijf:

·Batavia (Java)
·Nijmegen (Gemeente Nijmegen)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1822 tot na 1825
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van voor 1856

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1818 - - Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis (gouden erepenning)

Lid van / ingeschreven bij:

·1818 - - lidmaatschap van een kunstgenootschap
- Pieter George Westenberg
- Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam
- <*voor 1818>
·1822 - - lidmaatschap van een academie
- Pieter George Westenberg
- (als)

- lid
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- <*oktober 1822>
-- benoemd overeenkomstig het 2de lid van het 10e artikel van het reglement
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 26-10-1822 [dag].

Presentaties (overige presentaties):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -
·1840 - - Tentoonstelling van leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1963 - - Fodor 100 jaar - Museum Fodor Amsterdam

Bronnen:

·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 24)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825 (-> 22)
·1856 - - Tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van levende meesters Amsterdam (-> bladzijde 20)


- titelpagina
  
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1942 - - Thieme Becker XXXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1963 - - Fodor 100 jaar : tentoonstelling van een keuze uit de collectie Fodor
·2000 - - Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Veluwezoom, Nijmegen en omgeving en Rivierengebied


ARTindex