Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Reinier Sybrand Bakels

Bronnen:

·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1932 - - Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 01-10-1932 (-> bladzijde 15)
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 9)
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1939 - - Onze kunst van heden
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - R.S. Bakels
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1965 - - Het kunstenaarsoog ziet Enkhuizen
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1992 - - AKL VI, Allgemeines Künstlerlexikon
·2008 - - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen


ARTindex