Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Charles van Wijk

Presentaties (solo):

·1910 - - Beeldhouwwerken --
Kunsthandel Buffa en Zoon Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1901 - - le Salon, huitième exposition - Société des Beaux-Arts Bruxelles
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1905 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem - Gemeente Arnhem, Musis Sacrum Arnhem (vereniging)
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese - Palazzo delle Belle Arti Roma
·1911 - - werkende leden - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1912 - - tentoonstelling van moderne meesters - Kunstzalen Unger en van Mens Rotterdam
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1915 - - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
  
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen - Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - terugblik op 40 jaar schilderkunst - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst - Gemeentemuseum Den Haag
  
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland - Gemeentemuseum Arnhem [1]
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw - Broerenkerk Zwolle


ARTindex