Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

BH Stomps

Geboortegegevens:

·1867 - - - geboren
- 06.01.1867
- Gouda (Gemeente Gouda)

Adres:

·Coehoornsingel 34, Zutphen omstr. 1911
·Rozenhoflaan 36, Zutphen (NL) omstr. 1921

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; olieverf
onderwerp: bloemen; stillevens; zeegezichten

Verblijf:

·Gouda (Gemeente Gouda)
·Zutphen (Gemeente Zutphen) van voor 1911 tot na 1921

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam
- leerling: B.H. Stomps
·- docent: Jan Frederik Schütz
- leerling: B.H. Stomps
·- docent: Cornelis Johannis Wilhelmus (Cornelis) Nuijs
- leerling: B.H. Stomps
·- docent: Jan Derk Huibers
- leerling: B.H. Stomps

Gaf les aan:

·Hille, Hubertus (Hubert) van.
·Spier, J. (Jo).

Lid van / ingeschreven bij:

·1896 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: gewoon lid vanaf 1896; buitenlid van voor 1911 tot na 1921
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam ->
- B.H. Stomps -> - 1896 -> tot na 1927
- *bron over lidmaatschap:
- *Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
- *Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911

Presentaties (overige presentaties):

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - voorjaarstentoonstelling Arti et Amicitiae - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1939 - - Onze kunst van heden - Rijksmuseum Amsterdam
  
·1940 - - Geldersche kunstenaars - Vereeniging Artibus Sacrum Arnhem

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1938 - - Thieme Becker XXXII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1939 - - Onze kunst van heden

Meer informatie...


ARTindex