Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Joan Collette

Geboortegegevens:

·1889 - - - geboren
- 16.05.1889
- Delft (Gemeente Delft)

Overlijdensgegevens:

·1958 - - - overleden
- 26.04.1958
- Nijmegen (Gemeente Nijmegen)

Identiek met (zie ook):

·Joan Colette
·Johannes Nicolaas Coenrad Collette

Signatuur:

·

-
  
·

-
  

Professie:

·graficus
·monumentaal vormgever
·schilder
·tekenaar
·glazenier vanaf 1921
·plein-air schilder tot 1921

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek; houtsnede; lithografie
voorbeeld:

-
  
·ontwerpen:
(affiche-ontwerp)
voorbeeld:


- tentoonstellingsaffiche

-
  
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: olieverf; tempera; waterverf
onderwerp: heiligen; landschap; moeder Gods; portret; religie; stadsgezichten
·monumentaal werk:
(mozaïeken; wandschilderingen)
materiaal: gebrandschilderd glas vanaf 1913

Studiereizen:

·Italië 1928-1929

Verblijf:

·Delft (Gemeente Delft)
·Nijmegen (Gemeente Nijmegen) 1944-1954

Bevriend met:

·Konijnenburg, W.A. (Willem) van
·Toorop, J. (Jan) 1909-1924

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1955 - - Orde van Oranje Nassau (ridder)

Opleiding:

·1909 - -
- van 1909 tot 1912
- docent: J. (Jan) Toorop
- leerling: J. (Joan) Collette
·1909 - - kunstopleiding (onderwijs)
- van 1909 tot 1912
- opleiding: Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam
- leerling: J. (Joan) Collette
·1911 - - kunstvorming
- van 1911 tot 1912
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: J. (Joan) Collette
·1922 - -
- van 1922 tot 1927
- opleiding: Atelier P.J. Cuypers
- leerling: J. (Joan) Collette
- vakgebied: monumentale kunst

Gaf les aan:

·Bouwman, Marinus Wilhelmus (Marinus).
·Verheyen, Jacobus Hubertus (Jacques).

Bijdrage aan:

·In 't bloemhofke

Lid van / ingeschreven bij:

·1914 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- J. (Joan) Collette -> - voor 1914
- *bron over lidmaatschap:
- *Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
- *Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1918 - -
lidmaatschap van een genootschap
- functie: gewoon lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae ->
- J. (Joan) Collette -> - 14.11.1918
- installatie in de 1410e ledenvergadering en toegelaten in de 1409e vergadering
- bij/met (als) voordragers -- J.F. Staal jr; H.T. (Hendrik) Wijdeveld.
- *bron:
- *Wendingen 10 (-> 42)
·1923 - -

- Sint Bernulphus Gilde Utrecht ->
- J. (Joan) Collette -> - 1923
·1934 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV ->
- J. (Joan) Collette -> - 1934 -> tot 1942
·1939 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: lid - kunstenaar
- Stichting Pro Arte Christiani ->
- J. (Joan) Collette -> - voor 1939
·1955 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Gemeenschap Beeldende Kunstenaars ->
- J. (Joan) Collette -> - omstr. 1955

Activiteiten (werkzaamheden):

·1922 - -

- functie: monumentaal vormgever
- Atelier P.J. Cuypers
- J. (Joan) Collette -> - 1922 -> tot 1927
·1934 - -
bestuurswerk
- functie: bestuurslid
- Sint Bernulphus Gilde Utrecht
- J. (Joan) Collette -> - 1934 -> tot 1948
·1939 - -

- functie: gemeenteraadslid
- Gemeente Nijmegen
- J. (Joan) Collette -> - 1939 -> tot 1941
·1950 - -

- functie: bestuurslid
- Alliance Française
- J. (Joan) Collette -> - omstr. 1950

Samenwerking:

·
- Glasatelier Mesterom Bunde -> Collette, J. (Joan)
- vakgebied: glazenieren
· -> Asperslagh, L.F. (Lou); Collette, J. (Joan); Lint, A.N. de; Rooijen, J.H.P.J. (Jean) den
- vakgebied: brandschilderen

Activiteiten (als bestuurder):

·1934 - -
bestuurswerk
- functie: voorzitter
- Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV ->
- J. (Joan) Collette -> - 1934 -> tot 1942

Objecten:

·
geen afbeelding


gezelschapsspelen
  
·
geen afbeelding


onbekende titel
  

In collectie:

·Kunstnijverheidshuys Amsterdam vanaf 1921

Presentaties (overige presentaties):

·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Algemeene Nationale Tentoonstellingen - Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam, Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars
  

Meer informatie...

Bronnen:

·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging

Meer informatie...


ARTindex