Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Lodewijk Koster

Bronnen:

·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 40, 42)


- cover catalogus
  
·1911 - - Katalog der Grossen Aquarell-Ausstellung Dresden 1911 (-> 7)
  
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1912 - - Adresboek gemeente Haarlem 1912 (-> 281)
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 111)
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1927 - - Thieme Becker XXI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1976 - - Schilderslexicon
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
·2000 - - Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Veluwezoom, Nijmegen en omgeving en Rivierengebied


ARTindex