Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Edmee Wilhelmina Broers

Geboortegegevens:

·1876 - - - geboren
- 12.11.1876
- Geertruidenberg (Gemeente Geertruidenberg)

Overlijdensgegevens:

·1955 - - - overleden
- 03.09.1955
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Adres:

·Van Blankenburgstraat 10, Den Haag van voor 1911 tot na 1921

Professie:

·etser
·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: olieverf
onderwerp: boerinnen; figuren; portret; stillevens

Verblijf:

·Geertruidenberg (Gemeente Geertruidenberg)
·Hattem (Gemeente Hattem) omstr. 1903
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1911 tot na 1921

Opleiding:

·- opleiding: Vereeniging 's-Gravenhaagsche Teeken-akademie
- docent: F. (Frits) Jansen, Johannes Josephus Aarts
- leerling: Edmee Wilhelmina (Edmee) Broers
·1900 - -
- 1900 tot 1902
- docent: H. (Hendrik) Haverman
- leerling: Edmee Wilhelmina (Edmee) Broers

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Edmee Wilhelmina (Edmee) Broers
- Schilderessenvereniging ODIS Den Haag
·1904 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Edmee Wilhelmina (Edmee) Broers
- (als)

- gewoon lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1904> tot
- <*na 1921>
·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Edmee Wilhelmina (Edmee) Broers
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1906>
·1912 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Edmee Wilhelmina (Edmee) Broers
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*voor 1912> tot
- <*na 1941>

Presentaties (overige presentaties):

·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Algemeene Nationale Tentoonstellingen - Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam, Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars
  
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - werk van leden-schilderessen - Clubgebouw voor Vrouwen Den Haag
·1928 - - Schilder-, Teeken- en Grafisch Werk - de Vuurslag

Meer informatie...

Bronnen:

·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923

Meer informatie...


ARTindex