Documentatie van
Beeldende Kunst in Gelderland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Gemeente Amsterdam

Adres:

·Amstel 1, 1011PN Amsterdam 1996

Telefoon/fax:

·020-5529111

Homepage:

·http://www.amsterdam.nl

Gebeurtenis:

·1895 - - - overdracht collectie
- overeenkomst tot het plaatsen van de collectie van de Vereeniging tot het vormen van een Openbare Verzameling in het Suassomuseum
- Gemeente Amsterdam, Suasso-Museum Amsterdam en Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam.
- (als) ondertekenaars
- vermoedelijk <*juni 1895>

Categorie:

·gemeente

Superorganisatie van:

·Commissie Beeldende Kunst Opdrachten Gemeente Amsterdam
·Dienst Publieke Werken Amsterdam
·Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
·Gemeente Amsterdam Stadsontwikkeling
·Gemeentearchief Amsterdam
·Hoofdafdeling Cultuur, Educatie en Recreatie Gemeente Amsterdam

Activiteiten (betrokken bij gebeurtenis):

·1945 - -
- - H.N. Werkmanprijs Amsterdam- ontstaan - 1945
·1945 - -
- - Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam- ontstaan - 1945
·1946 - -
- - Prozaprijs- instelling van een beurs/prijs - 1946

Activiteiten (personen jaarvolgorde):

·1765 - - J. (Jonas) Witsen.
·1891 - - Adriaan Willem Weissman.
·1899 - - Reinier Sybrand Bakels.
·1914 - - Gerrit Jan Rutgers.
·1969 - - Adriaan (Adri) van Rooijen.
·s.a. - - L. (Liede) Tilanus.

Activiteiten (personen op naam):

·» -- R.S. Bakels.
·» -- A. (Adri) van Rooijen.
·» -- G.J. Rutgers.
·» -- L. (Liede) Tilanus.
·» -- A.W. Weissman.
·» -- J. (Jonas) Witsen.

Uitgever van:

·1877 - - Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende meesters te Amsterdam in den jaar 1877
·1924 - - Cat. schilderijen enz. behoorend aan en in bruikleen bij de Gemeente Amsterdam
·1931 - - Tentoonstelling van schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1978 - - Amsterdam koopt kunst 1977
·1979 - - Amsterdam koopt kunst
·1981 - - Amsterdam koopt kunst 1980
·1983 - - Amsterdam koopt kunst Buys Art 1981-1982

Meer informatie...

Initiatiefnemer van prijzen/beurzen:

·Aanmoedigingsprijs
·Aanmoedigingsprijs Beeldende Kunst
·Aanmoedigingsprijs Illustratie
·Architectuurprijs
·Choreografieprijs
·Emmy van Leersum-prijs
·Essayprijs

Meer informatie...

Beheerder van prijzen/beurzen:

·Fotoprijs van Amsterdam
·Medaille van de Stad Amsterdam

Verkregen beurzen/prijzen:

·1963 - - Campendonkpenning (laureaat)

Groepspresentaties (als organisator):

·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1840 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1877 - - Openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Vereenigde Kommissie tot de Stedelijke Tentoonstelling
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Gemeente aankopen: tentoonstelling van schilderijen - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam

Solopresentaties (als organisator):

·1933 - - Breitner --
Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam

Transactie:

·
geen afbeelding


onbekende titel; S. (Steven) Aalders
  
·
geen afbeelding


Gold Found by the Artists; M. (Marina) Abramovic, F.U. (Uwe) Laysiepen en
geen afbeelding


Gold Found by the Artists; M. (Marina) Abramovic, F.U. (Uwe) Laysiepen
 
·
geen afbeelding


Gold Found by the Artists; M. (Marina) Abramovic, F.U. (Uwe) Laysiepen en
geen afbeelding


Gold Found by the Artists; M. (Marina) Abramovic, F.U. (Uwe) Laysiepen
 
·
geen afbeelding


onbekende titel; R. (Roel) Achterberg
  
·
geen afbeelding


zonder titel; R. (Roel) Achterberg
  
·
geen afbeelding


Systematische beeldvariaties; R. (Rolf) Adel
  
·
geen afbeelding


1977 B; R. (Rolf) Adel
  

Meer informatie...

Subsidie/sponsoring (publicatie):

·1982 - - Beelden op de Floriade

Vermeld in:

·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam


ARTindex