Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Altink

Presentaties (overige presentaties):

·1918 - - Tentoonstelling van werk van Groningsche kunstenaars en amateurs - Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen
·1920 - - de Ploeg - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1921 - - de Ploeg, juryvrije tentoonstelling - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1922 - - de Ploeg - Het Prinsenhof Groningen, Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1923 - - de Ploeg - Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen, Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1923 - - tentoonstelling Pictura - Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen
·1923 - - de Ploeg - Het Prinsenhof Groningen, Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1923 - - Naakt - de Rode Hel Groningen
  
·1924 - - de Ploeg - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1925 - - de Ploeg - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1926 - - Exposition du Congrès, le cercle d'art de Groningue "De Ploeg" - Het Prinsenhof Groningen
·1928 - - de Ploeg - Groninger Museum, Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
  
·1929 - - Ploegleden - Kunstzaal Willem Brok Hilversum
·1930 - - De Ploeg - Museum Het Princessehof Leeuwarden
·1930 - - Groninger kunstkring De Ploeg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1933 - - Internationale Tentoonstelling van moderne kunst - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
  
·1939 - - Onze kunst van heden - Rijksmuseum Amsterdam
  
·1940 - - de Ploeg - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1948 - - 1918 P 1948 - Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1949 - - Tentoonstelling Twee Groninger schilders Jan Altink, Johan Dijkstra. - Rotterdamsche Kunstkring
  
·1950 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst - Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
·1955 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - 35 jaar Moderne Kunst in Groningen - Groninger Museum voor Stad en Lande Groningen
·1957 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Contour onzer Beeldende Kunst - Stedelijk Museum Het Prinsenhof Delft
·1957 - - Moderne Kunst in Groningen - Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
·1958 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap 1949 - 1959 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Keuze uit aanwinsten 1955-1960 - Museum voor Stad en Lande Groningen
·1960 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1963 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - de Ploeg - Museum voor Stad en Lande Groningen, Vereniging Groninger Kunstkring de Ploeg
·1968 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Groninger land en mensen - Gemeentemuseum Den Haag
·1972 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Jan Altink - Frans Hals Museum Haarlem
·1976 - - Groningen 1918 - 1928 - Fraeylemaborg Slochteren
·1979 - - een keuze uit de verzameling van de familie H. de Groot - Groninger Museum
·1998 - - De Ploeg: variaties in kleur, verf en vorm - Groninger Museum
·2000 - - Lokaal palet: Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900 - 2000 - Fraeylemaborg Slochteren
·2004 - - Sandberg Nu: ode aan een moderne museumdirecteur - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam
·2012 - - collectietentoonstelling - Fraeylemaborg Slochteren


ARTindex