Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Otto de Boer

Geboortegegevens:

·1797 - - - geboren
- 11.07.1797
- Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)

Overlijdensgegevens:

·1856 - - - overleden
- 14.08.1856
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0032.htm#6284

Professie:

·historieschilder
·schilder

Typering van het werk:

·altaarstukken:
onderwerp: bijbelse onderwerpen
·schilderijen:
onderwerp: mensfiguren; portret

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Den Haag (Gemeente Den Haag)
·Groningen (Gemeente Groningen)
·Woudsend (Gemeente Wymbritseradiel)
·Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden) van voor 1822 tot na 1824

Opleiding:

· opleiding bij kunstenaar
- docent: Willem Bartel van der Kooi
- leerling: O. (Otto) de Boer
- bron over opleiding:
- Salon de 1823 [Gand] (23)

Gaf les aan:

·Boer, O. (Otto) de.
·Buys, Cornelis Bernardus.
·Haan, W. (Wijtze) de.
·Jong, J. (Jurjen) de.
·Posthumus, G. (Gosling).
·Schaaff, H. (Hendrik).
·Wicheren, Johan Joeke Gabriël van.

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstgenootschap
- O. (Otto) de Boer
- Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen

Objecten:

·Ein Schluck zuviel (Fahrendes Volk und Gaukler) 1832

Presentaties (overige presentaties):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS

Bronnen:

·Een romantische gevanenis-scène van Otto de Boer, Oud Holland 79:1964
·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 4)
·1823 - - Salon de 1823 [Gand] (-> 23)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Thieme Becker IV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1920 - - De Hollandsche schilderkunst in de 19de eeuw

Meer informatie...


ARTindex