Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Kasper Niehaus

Bronnen:

·Dagblad de De Telegraaf
·1906 - - Rotterdamsch Nieuwsblad 19-07-1906
  
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1931 - - Thieme Becker XXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1931 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Onze kunst van heden
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1943 - - In en om de Bergensche School
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
  
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - Liber Amicorum steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971
·1974 - - K. Niehaus
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Rechtvaardiging
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1983 - - Kennemerland
·1993 - - Beeldend Nederland
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1999 - - Magie en zakelijkheid: realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
·2006 - - Moderne kunst 1900 - 1955 uit de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar


ARTindex