Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Albert Pieter Hahn

Geboortegegevens:

·1877 - - - geboren
- 17.03.1877
- Groningen (Gemeente Groningen)

Overlijdensgegevens:

·- begraven
- locatie: Nieuwe Oosterbegraafplaats Kruislaan, Amsterdam
·1918 - - - overleden aan tuberculose
- 03.08.1918
- Watergraafsmeer (Amsterdam)
- -bron:
- *De Telegraaf 05-03-1994 (-> bladzijde 102)
- *Kunst in de Philips-reclame 1891-1941

Identiek met (zie ook):

·mogelijk A. (Albert) Hahn
·A.P. (Albert) Hahn Sr. (*1877)

Adres:

·werkkamer in de Pijp, Amsterdam vanaf 1896
·Jan Steenstraat, Amsterdam van voor 1905


- © Stadsarchief Amsterdam
- Jan Steenstraat, Amsterdam
- <*omstr. 1905>

-
  
·Langeweg 49, Watergraafsmeer omstr. 1911

Afbeelding:

·


- © C.G. (Kees) Leenheer
- portretfoto kunstenaar
- <*1918>

-
  
·


- © Stadsarchief Amsterdam
- Jan Steenstraat, Amsterdam
- <*omstr. 1905>

-
  

Signatuur:

·

-
  
·

-
  
·

-
  

Professie:

·graficus
·tekenaar

Typering van het werk:

·ontwerpen:
(affiche-ontwerp; ontwerp van behangselpapier; ontwerp van boekomslagen; oorkonden; vaandels)
voorbeeld:


- © A.P. (Albert) Hahn
- tentoonstellingsaffiche

-
  
·ex-libris
·tekeningen:
onderwerp: karikaturen; politiek
info:
- maakte ongeveer 4000 tekeningen
·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie

Verblijf:

·Groningen (Gemeente Groningen) 1877-1895
·Watergraafsmeer (Amsterdam) 1896-1918

Bevriend met:

·Heyermans, H. (Herman)
·Hoytema, T. (Theo) van

Gebeurtenis:

·- samenwonend
- betreft:
- Albert Pieter (Albert) Hahn en I. (Iemke) Robijns

Broer/Zus van:

·A. (Aleida) Hahn
·G. (Gerard) Hahn

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1895 - - Prijs Academie Minerva (zilveren medaille)
·1896 - - Prijs Academie Minerva (zilveren medaille)

Opleiding:

·1889 - - kunstopleiding (onderwijs)
- van 1889 tot 1892
- opleiding: Minerva Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Groningen
- leerling: Albert Pieter (Albert) Hahn
- bron over opleiding:
- De Telegraaf 05-03-1994 (-> bladzijde 102)
·1894 - - kunstopleiding (onderwijs)
- van 1894
- opleiding: Minerva Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Groningen
- leerling: Albert Pieter (Albert) Hahn
·docent: H. (Hinderikus) Boss
·docent: F.H. Bach
vakgebied: decoratie
·docent: J.H. Egenberger
vakgebied: schilderen
·1896 - - kunstnijverheidsonderwijs
- van 1896 tot 1900
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: Albert Pieter (Albert) Hahn
- MO Tekenen
- opmerkingen:
- studeert met een beurs van fl. 300,00, behaald op de Minerva-opleiding, aan de Tijksschool voor de Kunstnijverheid
- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
- De Telegraaf 05-03-1994 (-> bladzijde 102)
·1898 - - avondcursus, kunstvorming
- van 1898 tot 1901
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Albert Pieter (Albert) Hahn
·docent: A. (August) Allebé

Gaf les aan:

·Hahn Dijkman, Albert Pieter.
·Hanf, Robert (Bob).- schilderen
·Hanrath, O. (Otto).
·Wouters, W. (Wilm).

Werd opgevolgd door:

·
- Dagblad Het Volk Amsterdam
opvolger: Hahn Dijkman, A.P.
·
- Weekblad De Notenkraker
opvolger: Hahn Dijkman, A.P.

Lid van / ingeschreven bij:

· lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hollandsche Teeken Maatschappij ->
- Albert Pieter (Albert) Hahn
- *bron over lidmaatschap:
- *De Hollandsche Teekenmaatschappij, een aquarel aan de muur (-> 49 ff)
·1900 - -
lidmaatschap van een politieke organisatie
- functie: lid
- S.D.A.P. ->
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - 1900
- *bron over lidmaatschap:
- *Kunst in de Philips-reclame 1891-1941
·1905 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - voor 1905
- *bron over lidmaatschap:
- *Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
- *Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1906 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam ->
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - 1906 -> tot na 1911
- *bron over lidmaatschap:
- *Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1930 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Socialistische Kunstenaarskring ->
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - voor 1930
- lidmaatschap niet zeker; mogelijk eenmalige deelname aan ledententoonstelling
- *bron over lidmaatschap:
- *Socialistische kunst heden

Activiteiten (werkzaamheden):

·1901 - -
werkzaamheden in het beroepsonderwijs
- functie: tekenleraar
- Eerste Ambachtsschool Amsterdam
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - omstr. 1901 -> tot 1905
·1902 - -
werkzaamheden bij krant/tijdschrift/uitgeverij
- functie: tekenaar
- Dagblad Het Volk Amsterdam
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - 1902
- *bron:
- *De Telegraaf 05-03-1994 (-> bladzijde 102)
·1902 - -
werkzaamheden bij krant/tijdschrift/uitgeverij
- functie: tekenaar
- Weekblad Het Zondagsblad
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - 1902 -> tot 1907
·1907 - -
werkzaamheden bij krant/tijdschrift/uitgeverij
- functie: tekenaar
- Weekblad De Notenkraker
- Albert Pieter (Albert) Hahn -> - 1907 -> tot 1918

Objecten:

·
geen afbeelding


affiches
  
·


- N.V. Toneelvereniging

-
N.V. Toneelvereniging
  
·


- stemt rood

-
stemt rood
  
·


- zelfportret

-
zelfportret
  
·


- De kroeg gesloten!

-
De kroeg gesloten!
  
·


- Volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht

-
Volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht
  
·


- Hamlet

-
Hamlet
  

Meer informatie...

Presentaties (solo):

·1918 - - Albert Hahn --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Haarlem
  

Presentaties (overige presentaties):

·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Albert Hahn en J.L. van Ishoven - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Oorlogsteekeningen - Rotterdamsche Kring

Meer informatie...

Bronnen:

·web Stadsarchief Amsterdam
·1897 - - Haarlem's Dagblad 19-07-1897

-
  
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst

Meer informatie...


ARTindex