Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Société Céramique Maastricht

Identiek met:

·N.V. tot vervaardiging van fijn aardewerk en céramieke voortbrengselen van alle soorten, genaamd Société Ceramique Maastricht (Wijk)
·NV Maatschappij tot vervaardigen van fijn aardewerk Societé Ceramique
·NV Société Céramique Maastricht
·Société Anonyme pour la fabrication des faiences et produits céramiques de toute espèce, dite "Société Céramique", Wijk Maastricht

Vestigingsplaats:

·Maastricht (Gemeente Maastricht) van voor 1878 tot na 1955

Gebeurtenis:

·1863 - - - ontstaan
-- Société Céramique Maastricht.
- <*1863>
·1958 - - - beëindiging
-- Société Céramique Maastricht.
- <*1958>
·1959 - - - fusie
-- Kristal-, en Glas-, en Aardewerkfabrieken de Sphinx Maastricht
-- NV Keramische Industrie genaamd Ceramique
-- Société Céramique Maastricht.
- <*1959>
- -bron:
- *125 Sphinx - Ceramique 100

Ontstaan uit:

·Société pour la fabrication des faiences et produits céramiques de toute espèce, sous la raison sociale Guillaume Lambert et Compagnie vanaf 1863

Categorie:

·aardewerkfabriek
·naamloze vennootschap van voor 1917

Activiteiten (personen jaarvolgorde):

·1892 - - H. (Harie) Jonas.
·1900 - - P. (Pierre) Kemp.
·1904 - - H. (Henri) Verstijnen.
·1911 - - Charles Hubert (Charles) Eyck.

Activiteiten (personen op naam):

·» -- C.H. (Charles) Eyck.
·» -- H. (Harie) Jonas.
·» -- P. (Pierre) Kemp.
·» -- H. (Henri) Verstijnen.

Verkregen beurzen/prijzen:

·1878 - - Prijs Wereldtentoonstelling Parijs (zilveren medaille)

Presentaties (als deelnemer):

·1878 - - Exposition Universelle Internationale [Pays Bas] - Commission Royale pour l'Expostion

Vermeld in:

·1878 - - Verbeterde Lijst der aan Nederlandsche inzenders op de Tentoonstelling te Parys in 1878 toegekende onderscheidingen [Staatscourant]
  
·1983 - - Vormgeving van het assortiment Sphinx, Céramique, Mosa
·1989 - - Nederlandse Keramiek- en Glasmerken 1880 - 1940


ARTindex