Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan/Matthieu Lauweriks

Geboortegegevens:

·1864 - - - geboren
- 25.08.1864
- Roermond (Gemeente Roermond)

Overlijdensgegevens:

·1932 - - - overleden
- april 1932
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Identiek met (zie ook):

·Johannes Ludovicus Mattheus Lauweriks

Afbeelding:

·
  

Professie:

·architect
·architectonisch vormgever
·auteur
·graficus
·kunstnijveraar
·redacteur
·tekenaar

Technieken:

·houtgravure
·houtsnede

Stijlkenmerken:

·symbolisch-figuratief

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1883-1893
·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Düsseldorf (Nordrhein Westfalen) vanaf 1904
·Hagen (Westfalen; Nordrhein Westfalen) vanaf 1909
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1916
·Hohenhagen
·Roermond (Gemeente Roermond)

Kind van:

·Jean Hubert Lauweriks (*1819)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (zilveren medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diploma van verdienste)

Opleiding:

·1883 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1883 tot 1885
- opleiding: Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam
- leerling: J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- MO Handtekenen
- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1885 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1885 tot 1887
- opleiding: Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam
- leerling: J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- akte bouwkundig tekenen
·1889 - - avondcursus, kunstvorming
- 1889 tot 1893
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: J. (Jan/Matthieu) Lauweriks

Gaf les aan:

·Diedenhoven, Dirk Walterus (Walter) van
·Drupsteen, Wilhelmina Cornelia (Wilhelmina).
·Harzing, Wilhelmus Antonius Maria (Wim).
·Kort, Arnold Willem.
·Kotting, J. (Jan).
·Lebeau, C. (Chris)
·Lunteren, Johannes Petrus Henricus (Joop) van

Meer informatie...

Bijdrage aan:

·Moderne woninginrichting
·Plastische kunst in huis
·1925 - - De Houtsneden van K.P.C de Bazel
·1927 - - Nieuwe Nederlandsche ruimtekunst

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- Deutsche Werkbund
·1910 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- (als)
- artistiek leider
- Verein Hagener Silberschmiede Hagen (D)
- <*omstr. 1910>
·1916 - - lidmaatschap van een genootschap
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- (als)

- werkend lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*voor 1916>
-- Het lidmaatschap van Architectura is door mij vnl. gebaseerd op de deelname aan de expositie van 1915
- Bron:

- Architectura et Amicitia.
·1918 - - lidmaatschap van een genootschap
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- (als)

- afgevaardigd lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*10.10.1918>
-- installatie in de 1410e ledenvergadering en toegelaten in de 1409e vergadering
- Bron:

- Wendingen 10 (42).

Activiteiten (algemeen/overig):

·samenwerkingsverband
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- Hermanus Johannes Maria Walenkamp
- Atelier P.J. Cuypers
·1895 - - betrokken bij oprichting
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- (als)

- oprichters
·Atelier voor Architectuur, Kunstnijverheid en Decoratieve Kunsten Amsterdam- ontstaan - 1895
·1897 - - betrokken bij oprichting
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks
- (als)

- mede-oprichter
- Theosophische Vahanaschool
- <*1897>
- Bron:

- Glas in Lood in Nederland 1817-1968.

Activiteiten (werkzaamheden):

·1887 - - werkzaamheden bij ontwerpbureau
- Architectenbureau P.J.H. Cuypers
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks -> - 1887 -> tot 1895
·1887 - - werkzaamheden in het beroepsonderwijs
- functie: tekenleraar
- Tweede Ambachtsschool Amsterdam
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks -> - omstr. 1887
·1900 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: docent
- School voor Kunst en Kunstnijverheid Haarlem
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks -> - 1900 -> tot 1904
·1900 - - werkzaamheden in atelier
- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks -> - 1900
·1904 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: docent
- Kunstgewerbeschule Düsseldorf
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks -> - 1904 -> tot 1909
·1909 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: directeur
- Staatlichen Handfertigkeitskurs Hagen
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks -> - 1909 -> tot 1916
·1912 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: docent
- Afdeeling Voortgezet & Hooger Bouwkunst Onderricht v Architectura et Amicitia
- J. (Jan/Matthieu) Lauweriks -> - 1912

Meer informatie...

Objecten:

·tentoonstellingsinrichting in het Folkwang Museum Hagen oktober 1909

Presentaties (solo):

·1987 - - J.L.M. Lauweriks --
Kaiser Wilhelm Museum Krefeld

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1975 - - Amsterdamse School 1910-1930 - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland

Meer informatie...


ARTindex