Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Antonie Frederik Zürcher

Bronnen:

·1863 - - Tentoonstelling van teekeningen, gravuren, etsen, enz. van levende meesters, in de kunstzalen der Maatschappij "Arti et Amicitiae," ten behoeve van het Weduwen- en Weezenfonds (-> 16)
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1930 - - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII, 1930 (-> 1313)
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1947 - - Thieme Becker XXXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1991 - - Helden van het vaderland : onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850 - 1863
·2000 - - Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870


ARTindex