Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Jacob Min

Presentaties (solo):

·1955 - - Jaap Min --
Paleis-Raadhuis Tilburg, Stichting Kunstkring Tilburg
  
·1955 - -
Stichting Kunstkring Tilburg
·1964 - - Jaap Min --
Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht [stichting]
·1985 - - Jaap Min --
Oude Ursulakerk Warmenhuizen
·1985 - - Jaap Min --
K.C.B. Bergen NH
·1985 - - Jaap Min --
Gemeente Bergen NH
·1997 - -
Provincie Noord-Holland afd. Kunst en Cultuur

Presentaties (overige presentaties):

·1948 - - Biennale XXIV (paviljoen) Venezia - Nederland
·1952 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - Contour onzer beeldende kunst 1954: tentoonstelling onder auspiciën van "De Kring" - Stedelijk Museum Het Prinsenhof Delft, vereniging voor schone kunsten 'de Kring' Delft
·1954 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst - Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
·1956 - - groep - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - I. Biennale christlicher Kunst der Gegenwart Salzburg - Dom Salzburg
·1958 - - Nieuwe religieuze kunst - Stedelijk Museum Het Prinsenhof Delft, studentenvereniging Sanctus Virgilius
·1959 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - II. Biennale christlicher Kunst der Gegenwart Salzburg - Dom Salzburg
·1965 - - H. Campendonk en zijn leerlingen - Galerie d'Eendt Amsterdam
·1985 - - Een keuze uit de verzameling van Museum van Bommel-van Dam - Museum Van Bommel Van Dam Venlo
·1989 - - Provinciaal Museum Drenthe Assen
·1996 - - de kunstcollectie - Provincie Noord-Holland


ARTindex