Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Brabant
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Benjamin Liepman Prins

Geboortegegevens:

·1860 - - - geboren
- 20.01.1860
- Arnhem (Gemeente Arnhem)

Overlijdensgegevens:

·1934 - - - overleden
- 04.10.1934
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Plantage Franschelaan 25, Amsterdam van voor 1911 tot na 1921


- <*1903>

- ---
  

Afbeelding:

·


- <*1907>

- ---
  
·

- ---
  
·


- <*1925>

- ---
  

Professie:

·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: figuren; portret; stillevens
voorbeeld:

- ---
  
·boekmerken

Verblijf:

·Arnhem (Gemeente Arnhem)
·Geldrop (Gemeente Geldrop)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1911 tot na 1931

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten Antwerpen
- leerling: Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
·docent: C.M.M. Verlat
·- opleiding: Atelier Cormon Paris
- leerling: Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
·docent: F. (François) Cormon
· kunstvorming
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
·docent: A. (August) Allebé

Lid van / ingeschreven bij:

·
- Wereldcomité van Kunstenaars en Intellectuelen, Ned. afdeling ->
- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
·1879 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: gewoon lid vanaf 1879; stemhebbend lid vanaf 1904
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam ->
- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins -> - 1879
- bron over lidmaatschap:
- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1900 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins -> - voor 1900 -> tot na 1931
- bron over lidmaatschap:
- Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
- Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan

Objecten:

·
geen afbeelding


album
  

Presentaties (overige presentaties):

·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1894 - - Sint Lucas: 4e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Sint Lucas: 5e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1897 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 7e jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen, enz.
·1898 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 8ste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen, beeldhouwwerken, schetsen enz.
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1899 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 9de jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, teekeningen enz.
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...


ARTindex