Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Brabant
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Stedelijk Museum Amsterdam

Adres:

·Postbus 75082, 1070AB Amsterdam (postadres)
·Paulus Potterstraat 13, 1071CX Amsterdam tot 2003


- Paulus Potterstraat 13, 1071CXAmsterdam
- <*omstr. 1925>

- ---
  
·Deccaweg 26, 1042AD Amsterdam vanaf 2003 (kantooradres)
·Oosterdokskade 5, 1011AD Amsterdam vanaf 2003 (tentoonstellingsadres)

E-mailadres:

·info@stedelijk.nl

Telefoon/fax:

·020-5732911
·020-6752716 (fax)

Homepage:

·http://www.stedelijk.nl

Identiek met:

·SMA Amsterdam
·Stedelijk Museum Amsterdam Collectie

Vestigingsplaats:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Gebeurtenis:

·1874 - - - eerste aanzet
- Stedelijk Museum Amsterdam.
- <*1874>-
·1874 - - betrokken bij initiatief
(als) voorloper
Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
vanaf: <*1874>
·1891 - - - ontstaan
- Stedelijk Museum Amsterdam.
- <*02.12.1891>-
·1891 - - betrokken bij initiatief
(als) besluitnemer
Gemeenteraad Amsterdam
vanaf: <*1891>

- bron:
- De Telegraaf 14-09-1895
·1895 - - - opening
- gemeentemuseum voor moderne kunst
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- Stedelijk Museum Amsterdam en Suasso-Museum Amsterdam.
- <*14.09.1895>
- - Het nieuwe museum exposeerde de nalatenschap van Sophia Augusta Lopez Suasso de Bruyn
- opening tegelijk gepland met de opening van de 3-jaarlijkse tentoonstelling-
·1895 - - betrokken bij opening
S.A. Vening Meinesz
(als) openingsspreker
vanaf: <*1895>

- bron:
- De Telegraaf 14-09-1895

Ontstaan uit:

·Collectie Mr. C. P. van Eeghen
·Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·Sophia Augusta-Stichting vanaf omstr. 1890

Omschrijving:

·Het Stedelijk Museum is een internationaal instituut in Amsterdam, gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en vormgeving.

Trefwoorden:

·beeldende kunst
·fotografie
·hedendaagse kunst
·industriële vormgeving
·Nederland
·toegepaste kunst

Categorie:

·musea (stedelijke musea)

Superorganisatie van:

·Prentenkabinet Stedelijk Museum Amsterdam
·Stedelijk Museum Amsterdam Bibliotheek
·Collectie Ir. V.W. van Gogh vanaf 1931
·Collectie Greet Werkman - van Leeuwen vanaf 1959

Activiteiten (betrokken bij publicatie):

·web www.fotografiebibliotheek.nl
·Dieuwke Bakker
·1948 - - Johan Barthold Jongkind 1819 - 1891
·1980 - - Barnett Newman: The complete drawings: 1944 - 1969

Activiteiten (betrokken bij gebeurtenis):

·1931 - - Collectie Ir. V.W. van Gogh- in bruikleen gegeven - februari 1931

Activiteiten (personen jaarvolgorde):

·s.a. - - W. (Wim) Kersten.

Activiteiten (personen op naam):

·» -- Kersten, W. (Wim).

Uitgever van:

·Benno Premsela: Onder anderen
·De experimentelen
·1873 - - Beschrijving der schilderijen en teekeningen in het Museum Fodor te Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen

Meer informatie...

Kunstenaars in collectie:

·Appel, K. (Karel)
·Arp, J. (Jean)
·Buning, J.N. (Johan)
·Corinth, L. (Lovis)
·Corneille
·Couzijn, W. (Wessel)
·Cézanne, P. (Paul)

Meer informatie...

Presentaties (adeelnemer in solotentoonstelling):

·1953 - - Eeuwfeest Vincent van Gogh --
Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo
  

Presentaties (als deelnemer):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1964 - - Het Stedelijk in de Zonnehof - Zonnehof, centrum voor moderne kunst en architectuur Amersfoort
·1980 - - De collectie van het Stedelijk Museum: aanwinsten 1974 - 1978 - Stedelijk Museum Amsterdam
·2003 - - The past of the present: Cobra en tijdgenoten = Cobra and contemporaries from the Stedelijk Museum - The State Hermitage Museum St. Petersburg, Hermitage's Petrovskaya Gallery, Stedelijk Museum Amsterdam

Groepspresentaties (als organisator):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia --
Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Teekeningen door Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1922 - - Mondriaan --
Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Otto van Rees --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - André Verhorst schilderijen en teekeningen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jan Sluijters --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - Henk Wiegersma --
Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Transactie:

·
·
·
·
·
·
·

Meer informatie...

Bijdrage aan:

·1967 - - Tajiri/beelden 1960-1967
·1978 - - Pierre van Soest; Met Jan van Eyck op bezoek bij de familie Arnolfini
·1979 - - Stereoscopic views by Tajiri

Vermeld in:

·Op het tweede gezicht 1979 - 1980 : begeleiding bij werken uit de collectie van het Stedelijk Museum, Amsterdam
·1911 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1914 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1956 - - Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst : uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland
·1959 - - Peintres hollandais, belges, luxembourgeois : [expressionisme]

Meer informatie...


ARTindex