Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Brabant
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Derkinderen, A. (Antoon)

Geboortegegevens:

·1859 - - - geboren
- 20.12.1859
- Den Bosch (Gemeente 's-Hertogenbosch)

Overlijdensgegevens:

·1925 - - - overleden
- 01.11.1925
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- locatie: Ziekenverpleging Prinsengracht, Amsterdam
- *overleden in de nacht van 1 op 2 november
- -bron:
- *Het nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië - 1925-12-12

Identiek met (zie ook):

·Antoon Der Kinderen
·Antonius Johannes Derkinderen
·T. (Toon) Derkinderen

Adres:

·Vossiusstraat 47, Amsterdam van voor 1911 tot na 1921

Web:

·http://resources.huygens.knaw.nl/bwn/BWN/lemmata/bwn4/derkind
·https://rkd.nl/explore/artists/22057

Afbeelding:

·


- portretfoto kunstenaar
  
·


- portretfoto kunstenaar
- <*1914>
  

Signatuur:

·
  
·

- vermeld in:
- Nederlandsche Grafische Kunstenaars
  

Professie:

·boekverzorger
·graficus
·monumentaal ontwerper
·schilder
·schrijver

Titulatuur:

·doctor h.c. vanaf 1914

Typering van het werk:

·portretten
·boekversieringen:
voorbeeld:


- <*1894>
  
·wandschilderingen:
stijlinvloeden: pré-raphaëlitisch
voorbeeld:


- © Noordbrabants Museum Den Bosch
- 1e ontwerp voor de tweede Bossche wand
  
·gebrandschilderd glas:
materiaal: glas in lood
techniek: glasschilderen
·ex-libris
·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie

Studiereizen:

·Italië 1887

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1880-1882
·Den Bosch (Gemeente 's-Hertogenbosch) tot 1880
·Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 1882-1885
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1886
·Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 1887-1888
·Den Bosch (Gemeente 's-Hertogenbosch) 1889-1894
·Laren NH (Gemeente Laren) 1894-1907

Meer informatie...

Bevriend met:

·Diepenbrock, F. (Fons)
·Toorop, J. (Jan)
·Veth, J.P. (Jan)

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- betreft:
- Antonius Henricus Derkinderen en H. (Henrica) de Rooy
- kinderen:
·Derkinderen, A. (Antoon)

- -bron:
- *Web Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Gebeurtenis:

·1894 - - - huwelijk
- betreft:
- Johanna Henriëtte (Jo) Besier en A. (Antoon) Derkinderen
- <*27.09.1894>
- *uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren

Oom/tante van:

·Molkenboer, A.H.J. (Antoon)
·Molkenboer, T.H.A.A. (Theo)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1880 - - subsidie voor studie aan de Academie in Amsterdam

Opleiding:

· gezamenlijk onderwijs
- opleiding: Koninklijke Academie van Brussel (B)
- leerling: A. (Antoon) Derkinderen, J. (Jan) Toorop
- funktie (als leerling): studiegenoten
·1873 - - beroepsopleiding
- 1873 tot 1875
- opleiding: Rijkskweekschool voor onderwijzers Den Bosch
- leerling: A. (Antoon) Derkinderen
- vakgebied: tekenen
- opmerkingen:
- met diploma
- bron over opleiding:
- Het nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië - 1925-12-12
·1878 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1878 tot 1880
- opleiding: Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten Den Bosch
- leerling: A. (Antoon) Derkinderen
·docent: J.T. Stracké
vakgebied: tekenen
·1880 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1880 tot 1885
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: A. (Antoon) Derkinderen
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- met onderbrekingen
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld met "A.": i.e. Avondlessen]
·docent: A. (August) Allebé
·docent: B. (Barend) Wijnveld
vakgebied: schilderen

- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (bijlage F)
·1880 - - gezamenlijk onderwijs
- omstr. 1880
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: A. (Antoon) Derkinderen, Jan Pieter (Jan) Veth
- funktie (als leerling): studiegenoten
·1882 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1882 tot 1883
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Brussel (B)
- leerling: A. (Antoon) Derkinderen
·docent: J. (Jan) Portaels

Gaf les aan:

·Baak, Nicolaas (Nico).- <*1918>- <*1920>
·Baar, Hubertus Melchior Josephus (Huub) van
·Bakker, F..
·Bakker, Teunis (Teun)
·Bander - Lutomirski, L. (Léonie)
·Bander, Jan Cornelis (Jan)
·Blanes, D. (David)

Meer informatie...

Werd opgevolgd door:

· werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
opvolger: Roland Holst, R. (Richard/Rik)

Opvolger van:

·1907 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam -> - 1907
opvolger van: Allebé, A. (August)

Bijdrage aan:

·Langs den ouden weg in nieuwe landen : beschouwing over de maatschappelijke positie der beeldende kunstenaars en over de taak hunner vereenigingen
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
·1921 - - Kunst en Kunstenaars in de veranderende Maatschappij
·1926 - - Levensbericht van Jan Pieter Veth
·1927 - - De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven anno 1892
·1935 - - Muurschilderingen

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (Antoon) Derkinderen
- Hollandsche Teeken Maatschappij
·1904 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- A. (Antoon) Derkinderen
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1904>

Activiteiten (algemeen/overig):

·overzichtsexpositie (werk van 1 kunstenaar)
- A. (Antoon) Derkinderen
·1980 - Antoon Derkinderen (S)
·betrokken bij tentoonstelling
- het bijeenbrengen van een verzameling vrije grafische kunst
- Constant David Ludovic (Constant) Artz
- A. (Antoon) Derkinderen
- H. (Hendrik) Haverman
- Jacobus Gerardus (Jaap) Veldheer
- W. (Willem) Witsen
- (als)

- tentoonstellingsinrichter
·1913 - Internationale grafische tentoonstelling
·overzichtsexpositie (werk van 1 kunstenaar)
- A. (Antoon) Derkinderen
·1981 - Antoon Derkinderen (S)
·1881 - - betrokken bij oprichting
- A. (Antoon) Derkinderen
- Jacobus (Jac) van Looy
- M. (Maurits) van der Valk
- W. (Willem) Witsen
- (als)

- oprichters
- <*10.11.1881>
·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam- ontstaan versie 2 - 10.11.1881
·1885 - - oprichting van een vereniging
- A. (Antoon) Derkinderen
- W. (Willem) Tholen
- Jan Pieter (Jan) Veth
- W. (Willem) Witsen
- (als)

- oprichters
- <*1885>
·Nederlandsche Etsclub- ontstaan kunstenaarsorganisatie - februari 1885

- Bron:

- De Waarheid 19-01-1959 (bladzijde 2).
·1911 - - betrokken bij prijstoekenning
- A. (Antoon) Derkinderen
- B. (Bart) van Hove
- A. (Arend) Odé
- Barthold Willem Floris van Riemsdijk
- C. (Charles) van Wijk
- (als)

- juryleden
- beurs/prijs:
·1911 - - Prix de Rome [Amsterdam] (gouden medaille)
·1914 - - betrokken bij prijstoekenning
- F. (Floris) Arntzenius
- A. (Antoon) Derkinderen
- Jacob Simon Hendrik Kever
- A. (Albert) Roelofs
- Herman Johannes (Herman) van der Weele
- (als)

- juryleden
- beurs/prijs:
·1914 - - Vrouwe Vigelius-prijs
·1914 - - Vrouwe Vigelius-prijs

Meer informatie...

Activiteiten (werkzaamheden):

· werkzaamheden in atelier
- Atelier Geuer Utrecht
- A. (Antoon) Derkinderen
·1903 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
- Glasatelier de Zonnebloem Laren
- A. (Antoon) Derkinderen -> - 1903 -> tot 1906
·1903 - - betrokken bij oprichting
- (als) eigenaar; initiatiefnemer
- A. (Antoon) Derkinderen
·oprichting; 1903; Glasatelier de Zonnebloem Laren
·1907 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: directeur
- Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- A. (Antoon) Derkinderen -> - 1907 -> tot 1925
- *bron:
- *De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging

Objecten:

·bijzondere postzegels
·wandschilderingen
·boerderij met hooischuur omstr. 1883


- boerderij met hooischuur
  
·dode trompetter 1883


- dode trompetter
  
·voorstudie voor de Eerste Bossche wand omstr. 1890


- voorstudie voor de Eerste Bossche wand
  
·1e ontwerp voor de tweede Bossche wand 1893-1894


- © Noordbrabants Museum Den Bosch
- 1e ontwerp voor de tweede Bossche wand
  
·Paul, Bessy en Arthur Tutein Nolthenius 1894


- Paul, Bessy en Arthur Tutein Nolthenius
  

Studeerde samen met:

·Breitner, G.H.
·Witsen, W. (Willem)

Presentaties (solo):

·1976 - - Antoon Derkinderen --
Dordrechts Museum Dordrecht
·1980 - - Antoon Derkinderen --
Noordbrabants Museum Den Bosch
·1980 - - Antoon der Kinderen --
Amsterdams Historisch Museum
·1981 - - Antoon Derkinderen --
Provinciaal Museum Drenthe Assen

Presentaties (overige presentaties):

·1891 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Nederlandsche Etsclub, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1893 - - Ned. Etsclub -
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·lemma van Derkinderen Biografisch Woordenboek van Nederland
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1892 - - Derkinderens wandschildering in het Bossche stadhuis
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  

Meer informatie...


ARTindex