Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Brabant
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Augustus Allebé

Bronnen:

·1861 - - Exposition nationale (-> 41)
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1900 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus der schilderijen, teekeningen, etsen en kunstvoorwerpen (-> 1)
·1906 - - Niederländisches Künstler-Lexicon I A-K
·1907 - - Thieme Becker I - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars (-> bladzijde 39)
·1926 - - Elsevier's Jaargang 36 Deel 71
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1929 - - Tentoonstelling Nederlandsche portretkunst : ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Maatschappij
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 3)
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865 : enkele voorgangers en tijdgenooten
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri


- krantenartikel
  
·1945 - - Den Haag eert de Nederlandsche schilders van de 19e eeuw
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1958 - - Winkler Prins van de Kunst
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1963 - - Portretten van Nederlandse Beeldende Kunstenaars = Portraits of Dutch painters and other artists of the Low Countries, specimen of an Iconography
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Schilderijen van het Rijksmuseum Kröller - Müller
·1971 - - Arti juni 1971
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1977 - - Internationales Handbuch aller Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts
·1978 - - Hommage aan de Vereniging met de lange naam
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1981 - - Les Petits Maitres de la Peinture, V
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in : schilderijen 1860-1925, collectie Stedelijk Museum
·1991 - - Helden van het vaderland : onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850 - 1863
·1992 - - AKL II, Allgemeines Künstlerlexikon
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·2000 - - Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870
·2002 - - De Nittis e la pittura della vita moderna in Europa
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2005 - - Kunst in de Philips-reclame 1891-1941
·2017 - - internetpublicatie (lijst) van kunstenaars met Volendam als onderwerp (-> raadpleegdatum 14-04-2017)


ARTindex