Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Cornelis Gerardus 't Hooft

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1938 - - Amsterdam 1898-1938 : catalogus van de tentoonstelling in het Museum Fodor 2 september-15 october '38 ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van hare majesteit de koningin
·1939 - - 100 jaar Arti et Amicitiae, 1839 - 1939


- cover
  
·1946 - - Holland Schildert
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars


ARTindex