Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Berlage, Hendrik Petrus [Nzn];

Geboortegegevens:

·1856 - - - geboren
- 21.02.1856
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1934 - - - overleden
- 12.08.1934
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- -bron:
- *Allgemeines Künstlerlexikon Band 9
- *Schip & Affiche

Naamsvarianten (zie ook):

·Hendrik Petrus Berlage

Adres:

·Amsteldijk 77, Amsterdam (NL) omstr. 1911
·Violenweg 14, Den Haag omstr. 1921

Afbeelding:

·


- portrettekening
- portret HP Berlage
- getekend bij de huldiging tgv 70e verjaardag
  
·
  
·


- © H.P. Berlage
- © Stadsarchief Amsterdam
- zelfportret
  
·
  

Signatuur:

·

===================
  
·

- vermeld in:
- Een Vereniging van ernstige Kunstenaars (-> 103)
===================
  

Professie:

·affichekunstenaar
·amateurfilosoof
·architect
·ontwerper
·schilder
·tekenaar
·in mindere mate toneelschrijver

Meer informatie...

Titulatuur:

·dr

Materiaal:

·aquarel
·persglas

Typering van het werk:

·ex-libris
·ontwerpen:
(boekbandontwerp; drinkserviezen; industrieel ontwerp; kunstnijverheidsproducten; meubelontwerp; ontwerp van gebruiksvoorwerpen; ontwerp van lichtkronen; ontwerp van ontbijtserviezen)
voorbeeld:


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- schrijfbureau
  

Studiereizen:

·Noord-Amerika 1911
·Nederlandsch Oost-Indië 1923

Verblijf:

·Delft (Gemeente Delft)
·Frankfurt am Main (Hessen (D))
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1873
·Zürich (kanton Zürich) 1875-1878
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1878-1913
·Den Haag (Gemeente Den Haag) vanaf 1913

Bevriend met:

·Simons, L. (Leo)

Oom/tante van:

·Verwey, K. (Kees)

Jurylid van:

·1911 - - afficheprijsvraag v.d. Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1883 - - Internationale Prijsvraag Amsterdamsche Beurs (4e prijs)
·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (erediploma)
·1910 - - Prijs Wereldtentoonstelling Brussel (grote prijs)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diploma van verdienste)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diplôme de Grand Prix)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)
·1931 - - Award Institute of British Architects (gouden medaille)

Opleiding:

·1874 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1874 tot 1874
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- vakgebied: schilderen
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld met "A.": i.e. Avondlessen]
- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (bijlage F)
·1875 - -
- 1875 tot 1879
- opleiding: Eidgenössiches Polytechnicum Zürich (CH)
- leerling: Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- vakgebied: architectuur
·docent: ?. Stadler

Gaf les aan:

·Anrooy, Henri Anton (Henri) van.
·Elte Ph.zn, H. (Harry).
·Wertheim, J. (Jobs).
·Wouda, H. (Hendrik).- <*1910>- <*1912>

Bijdrage aan:

·1921 - - Wendingen
·1922 - - Wendingen
·1932 - - Moderne Bouwkunst in Nederland nr 11-15
·1933 - - Moderne bouwkunst in Nederland, VI, X, XVII, Rotterdam

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- Deutsche Werkbund
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- Hollandsche Teeken Maatschappij
- Bron:

- 190944 (-> 49 ff)
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)

- erelid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1886 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)

- lid; stemhebbend lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1886>
·1916 - - lidmaatschap van een genootschap
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)

- werkend lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*voor 1916>
-- Het lidmaatschap van Architectura is door mij vnl. gebaseerd op de deelname aan de expositie van 1915
- Bron:

- Architectura et Amicitia.
·1918 - - lidmaatschap van een genootschap
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)

- afgevaardigd lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*10.10.1918>
-- installatie in de 1410e ledenvergadering en toegelaten in de 1409e vergadering
- Bron:

- Wendingen 10 (42).

Activiteiten (algemeen/overig):

·samenwerking op atelier
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- J. (Jac.) van den Bosch
- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·werkzaamheden in atelier
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- NV Glasfabriek Leerdam
·werkzaamheden in eigen bedrijf
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)

- eigenaar
- Architectenbureau Berlage
·1900 - - betrokken bij oprichting
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- C. (Carel) Henny
- W. (Willem) Hoeker
- (als)

- mede-oprichters
- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
- <*1900>
- Bron:

- De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging.
·1900 - - betrokken bij prijstoekenning
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- juryleden
- beurs/prijs:
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (2e prijs)
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (1e prijs)
·1903 - - oprichting van een vereniging
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- M. (Marie) Heijermans
- Pieter Lodewijk Tak
- F. (Floor) Wibaut
- (als)

- oprichters
·Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam- ontstaan - 1903
·1908 - - betrokken bij oprichting
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- Joseph Theodorus Johannes Cuypers
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)

- initiatiefnemers
·Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht- oprichting - 1908

Meer informatie...

Activiteiten (werkzaamheden):

·1887 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- leraar
- Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
- <*van voor 1887>
- Bron:

- Het nieuws van den Dag - 18-07-1887 (bladzijde 14).
·1913 - - werkzaamheden in atelier
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- architectonisch vormgever; meubelontwerper
- Wm H. Müller en Co.
- <*1913> <->
- <*1919>

Activiteiten (als bestuurder):

·bestuurswerk
- Herman Ambrosius Jan Baanders, Hendrik Petrus [Nzn] Berlage, Joseph Theodorus Johannes Cuypers, W. (Willem) Kromhout Cz.
- Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
- Bron:

- Academie van Bouwkunst 1908-2008 (219).
·1887 - - bestuurswerk
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)
- secretaris
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1887>
·1912 - - bestuurswerk
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)
- bestuurslid
- V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
- <*1912>

Objecten:

·boekbandontwerp Hooge Troeven


- boekbandontwerp Hooge Troeven
  
·Burcht van Berlage
·Harwich-Hoek van Holland
· (Stedelijk Museum Amsterdam)- Harwich-Hoek van Holland
  
·Interieurverbouwing Arti
· (Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam)- Interieurverbouwing Arti
  
·Noordhollandsche tramwegmy
· (Stedelijk Museum Amsterdam)- Noordhollandsche tramwegmy
  
·ontwerp voor toneeldecors Gijsbreght van Aemstel
·Beurs van Berlage


- Beurs van Berlage
  

Meer informatie...

In collectie:

·Kunstnijverheidshuys Amsterdam vanaf 1921

Presentaties (solo):

·2006 - - K.P.C. de Bazel (1869 - 1923): ontwerper voor de elite --
Gemeentemuseum Den Haag

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1897 - - Algemene Wereldtentoonstelling Brussel -
·1898 - - ontwerpen - Museum van Kunstnijverheid Utrecht
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - Wereldtentoonstelling Brussel -
  

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)


- bijlage F
  
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911

Meer informatie...


ARTindex