Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

Reageren.      Zoek opnieuw.

Molkenboer, Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo);

Geboortegegevens:

·1871 - - - geboren
- 23.02.1871
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)

Overlijdensgegevens:

·1920 - - - overleden
- 01.12.1920
- Lugano (Lugano (district))

Adres:

·Nassaukade 356, Amsterdam omstr. 1911

Afbeelding:

·


- <*omstr. 1910>
  

Signatuur:

·

===================
  
·

===================
  
·

===================
  

Professie:

·architect
·beeldhouwer
·graficus
·kunstnijveraar
·schilder
·schrijver
·tekenaar

Typering van het werk:

·ontwerpen:
(affiche-ontwerp; boekversieringen; spiegelontwerp)
voorbeeld:


- © E. (Erik) Hesmerg en P. (Petra) Hesmerg
- Spil nooit uw tijd aan ijdelheid
  
·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: figuren; portret
stijl: symbolisme
·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Verenigde Staten
·Utrecht (Gemeente Utrecht) 1900-1904
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1911

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- betreft:
- Maria Clasina der Kinderen en Willem Bernardus Gerardus Molkenboer
- kinderen:
·Molkenboer, Antonius Henricus Johannes (Antoon)
·Molkenboer, Euphemia Hendrika Maria (Phemia)
·Molkenboer, Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo)

Neef/Nicht van:

·Derkinderen, A. (Antoon)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1897 - - Willink van Collenwedstrijd (1e prijs)
·1910 - - Orde van Oranje Nassau (ridder)

Opleiding:

·- docent: Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
- leerling: Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
·1889 - -
- 1889 tot 1891
- opleiding: Atelier P.J. Cuypers
- leerling: Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
·docent: P.J.H. Cuijpers
·1889 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1889 tot 1891
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
·1891 - - kunstvorming
- 1891 tot 1891
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- opmerkingen:
- ½ jaar
·docent: A. (Antoon) Derkinderen

Gaf les aan:

·Bueno de Mesquita, David Abraham (David).- <*omstr. 1906>- <*omstr. 1906>
·Gestel, D. (Dimmen)
·Mengelberg, Wilhelmus Maria Martinus (Willem).
·Nierop, Lodewijk Bernard (Lodewijk) van.

Lid van / ingeschreven bij:

·1896 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1896>
·1904 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- (als)
- mede-oprichter/bestuurslid
- V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
- <*1904>

Activiteiten (algemeen/overig):

·1904 - - betrokken bij oprichting
- J. (Jac.) van den Bosch
- Hendrik (Herman) Hana
- K. (Klaas) van Leeuwen
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- Wilhelm (Willem) Penaat
- (als)

- oprichters
- <*1904>
·V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst- oprichting - 23.04.1904

Activiteiten (werkzaamheden):

·1892 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- leraar; leidinggevende
- Hendrick de Keyzerschool Amsterdam
- <*1892>
- vakgebied: handtekenen
- Bron:

- De Tijd 11-02-1892 (bladzijde 6).
·1900 - - werkzaamheden in atelier
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
- <*1900>
·1901 - - werkzaamheden in atelier
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- leider
- Plateelfabriek 'Holland' Gouda
- <*1901> <->
- <*1904>
·1902 - - werkzaamheden in het beroepsonderwijs
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- leraar
- Industrieschool der Maatschappij voor de Werkende Stand
- <*voor 1902>
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 17-07-1902.
·1903 - - werkzaamheden in atelier
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- ontwerper
- Fayence- en tegelfabriek Holland Utrecht
- <*1903> <->
- <*1904>
·1906 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo) Molkenboer
- Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam
- <*omstr. 1906>

Objecten:

·staand meisje
· Provinciaal Museum Drenthe Assen- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- staand meisje
  
·Teekenschool Hendrick de Keyzer
· (Stedelijk Museum Amsterdam)- Teekenschool Hendrick de Keyzer
  
·Elias P. van Bommel
· (Stedelijk Museum Amsterdam)- Elias P. van Bommel
  
·Spil nooit uw tijd aan ijdelheid
· Collectie Frans Leidelmeijer Amsterdam- © E. (Erik) Hesmerg en P. (Petra) Hesmerg
- Spil nooit uw tijd aan ijdelheid
  
·wandbord
· Spijker - Verwijmeren, Collectie Willem en Toos- wandbord
  

Presentaties (solo):

·1908 - - portretten, phantasieën, bloemstudies --
Vereeniging Artibus Sacrum Arnhem

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1898 - - ontwerpen - Museum van Kunstnijverheid Utrecht
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1988 - - Concept et imagination: deux générations de photographes - Institut Néerlandais Paris

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1903 - - Elsevier's Maandschrift deel XXVI (-> 355)
·1907 - - Onze moderne meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst

Meer informatie...


ARTindex