Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Hendrik van der Nat

Bronnen:

·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1964 - - W.H. van der Nat
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - Arti juni 1971
·1976 - - Schilderslexicon
·1978 - - Een Leidse School
·1983 - - Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden
·1993 - - Hoogtepunten uit de collectie en de geschiedenis van Leiden
·2002 - - Aquarellen van de Haagse School : de collectie Drucker-Fraser


- onvolledige pdf
  


ARTindex