Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Johannes Jacobus Paling

Geboortegegevens:

·1844 - - - geboren
- 16.04.1844
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1892 - - - overleden
- 13.02.1892
- Laren NH (Gemeente Laren)

Professie:

·schilder

Onderwerp:

·vnl. interieurs met boerenfiguren

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1844-1886
·Harlingen (Gemeente Harlingen) 1870-1871
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1886-1888
·Laren NH (Gemeente Laren) 1888-1892

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1862 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (kleine bronzen medaille)
·1862 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (3e prijs, loffelijke melding)
·1884 - - Prijs Internationale tentoonstelling London (2e medaille)

Opleiding:

·1860 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1860
- opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Johannes Jacobus Paling
- funktie (als leerling): kwekeling
- bron over opleiding:
- Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 (bijl. 5a)

Gaf les aan:

·Vliet, W. (Willem) van der.

Lid van / ingeschreven bij:

·1876 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Johannes Jacobus Paling
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*voor 1876>
-- Arti heeft werk van deze kunstenaar ingezonden naar de wereldtentoonstelling in Philadelphia in 1876. is de kunstenaar dan lid van Arti? H.W. Mesdag was 1 van hen, maar die is pas lid geworden in 1900.

Activiteiten (werkzaamheden):

·1875 - - werkzaamheden in het onderwijs
- functie: leraar handtekenen
- Burger dag- en avondschool Amsterdam
- Johannes Jacobus Paling -> - van voor 1875
- *bron:
- *VERSLAG der tentoonstelling van teekeningen en boetseerwerk, vervaardigd door leerlingen van burgerdag- en avondscholen, ambachtsscholen en andere hoofdzakelijk voor den ambachtsstand bestemde inrigtingen, geopend te Rotterdam den 21sten Augustus 1874 (bladzijde 5)

Objecten:

·moeder met kind
· Zeeuws Museum Middelburg
·Motherhood
· (Christie's Amsterdam)
·a peasant woman at a spinning-wheel in an interior
· (Christie's Amsterdam)
·tekeningen
· (Rijksprentenkabinet Amsterdam)

Presentaties (overige presentaties):

·1876 - - Wereldtentoonstelling Philadelphia -
·1879 - - schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam - Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam

Bronnen:

·1862 - - Nieuwe Rotterdamsche Courant 12-07-1862 (-> bladzijde 3)


- krantenartikel; pdf Nederlands
  
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·2000 - - Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870


ARTindex