Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Louis Royer

Geboortegegevens:

·1793 - - - geboren
- 02.08.1793
- Mechelen (B) (arrondissement Mechelen)
- -bron:
- *documentatie/webpagina van het KNAW (historisch ledenbestand)

Overlijdensgegevens:

·1868 - - - overleden
- 05.06.1868
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- *documentatie/webpagina van het KNAW (historisch ledenbestand)

Identiek met (zie ook):

·Ludovicus Royer

Web:

·http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Royer_(sculpteur)
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0021.htm#4276

Afbeelding:

·


- Louis Royer en Albertus Roothaan
  

Professie:

·beeldhouwer
·hofbeeldhouwer
·schilder

Stijlkenmerken:

·neo-classicisme

Typering van het werk:

·beelden:
materiaal: aarde; gips; klei; marmer; pleister; steen; terracotta
onderwerp: bijbelse figuren; Christusfiguur; koninklijke portretten; madonna's; mannenportret; portret; religieuze voorstellingen; vaderlandse helden
·standbeelden

Verblijf:

·Napoli (Provincia di Napoli)
·Mechelen tot 1819
·Paris (Paris (dép.)) omstr. 1820
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1822-1823
·Roma (Provincia di Roma) 1823-1828
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van 1829 tot na 1834
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1837

Contact met:

·Josephus Albertus (Jozef) Alberdingk
·Matthias (Matthieu) Kessels

Bevriend met:

·Huysmans, C.C. (Constant)

Schoonvader/-moeder van:

·Josephus Albertus (Jozef) Alberdingk (*1820)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1823 - - Groote Prijs [KAvBK Amsterdam] (groote prijs)

Opleiding:

·- opleiding: Académie Paris
- leerling: L. (Louis) Royer
·- docent: Jean Baptiste de Bay
- leerling: L. (Louis) Royer
·- docent: Jan Frans van Geel
- leerling: L. (Louis) Royer

Gaf les aan:

·Artz, David Adolphe Constant (Adolphe)
·Georges, Edouard François.
·Israels, J. (Josef)
·Stracké, Franciscus Leonardus

Opleiding/vorming (studiegenoten):

·kunstopleiding (onderwijs);
organisatie:Academie Mechelen (B);
Studiegenoten: A.F. van den Eynde; Louis Royer.

Werd opgevolgd door:

· werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: hoogleraar
- Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
opvolger: Stracké, F. (Frans)

Lid van / ingeschreven bij:

·1839 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- L. (Louis) Royer
- (als)

- gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*november 1839>
-- op deze dag zijn 12 personen ingeschreven als gewoon lid
- Bron:

- Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
- Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850.

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij begrafenis
- Jan Adam Kruseman Jansz
- L. (Louis) Royer
- B. (Benoit) Taurel
- ?. Tetar van Elven
- (als)

- slippendragers
·Barbiers Pietersz., P. (Pieter).- begrafenisplechtigheid
·1833 - - lidmaatschap van een academie
- L. (Louis) Royer
- (als)

- lid 4e klasse
- Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam
- <*19.12.1833> <->
- <*26.10.1851>
- Bron:

- 6194 (-> historisch ledenbestand)
·1839 - - betrokken bij oprichting
- Jan Adam Kruseman Jansz
- L. (Louis) Moritz
- Jan Willem Pieneman
- L. (Louis) Royer
- B. (Benoit) Taurel
- Martinus Gerardus Tetar van Elven
- (als)

- aanwezigen
·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam- oprichtingsvergadering - 03.12.1839

Activiteiten (werkzaamheden):

·1836 - - werkzaamheden in het onderwijs
- functie: directeur vierde klasse
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- L. (Louis) Royer -> - 1836 -> tot 1868
- *bron:
- *Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst
- *Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 (bijlage 3)
·1852 - - werkzaamheden in het onderwijs
- functie: plaatsvervangend directeur
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- L. (Louis) Royer -> - omstr. 1852
- *bron:
- *Astrea, maandschrift voor schoone kunst, wetenschap en letteren (34)
·1852 - - werkzaamheden in het onderwijs
- functie: directeur teken- en schilderschool
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- L. (Louis) Royer -> - 1852 -> tot 1859
- *bron:
- *Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 (bijlage 3)

Activiteiten (als bestuurder):

·1836 - - bestuurswerk
- functie: lid raad van bestuur
- bij: (Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam) ->
- L. (Louis) Royer -> - 1836 -> tot 1868
- *bron:
- *Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 (bijlage 4)
·1852 - - bestuurswerk
- functie: vice-voorzitter
- Commissie Tentoonstelling Levende Meesters 1852 Amsterdam ->
- L. (Louis) Royer -> - 1852 -> tot 1852
- *bron:
- *Astrea, maandschrift voor schoone kunst, wetenschap en letteren (35)

Objecten:

·portret van C. Kruseman
·ontwerp voor een Rembrandtbeeld
· (Rijksmuseum Amsterdam)- foto (kunstobjekt)
- ontwerp voor een Rembrandtbeeld
  
·Laurens Jansz. Coster


- foto (kunstobjekt)
- Laurens Jansz. Coster
  
·Rembrandt


- foto (kunstobjekt)
- Rembrandt
  
·standbeeld van J. van den Vondel


- foto (kunstobjekt)
- standbeeld van J. van den Vondel
  

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -
·1840 - - Tentoonstelling van leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
  
·1935 - - Oude en nieuwe aanwinsten der Gemeente Amsterdam in 1934 - Museum Fodor Amsterdam
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland - Gemeentemuseum Arnhem [1]

Meer informatie...

Bronnen:

·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 19)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825 (-> 18)
·1829 - - Salon de Gand. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessins, etc. des artistes vivans, exposés dans les salles du musée, ouvert au public par l'académie des beaux-arts le 3 août 1829 (-> 28)
  
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor

Meer informatie...


ARTindex