Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822

Classificatie:

·tentoonstellingscatalogus

d.d.:

·1822

Activiteiten betreffende:

·1816 - - Joseph Dionysius Odevaere.
·1818 - - Jan Willem Pieneman.
·1820 - - Diederik Johan Singendonck.
·1820 - - Pieter Gerardus van Os.
·1822 - - A. Croockewit.
·1822 - - C. van Cuylenburgh.
·1822 - - Paulus Joseph Gabriël.

Meer informatie...

Presentaties (vermeld):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Personen (vermeld in deze bron):

·Ancona, Jacob d' (-> 3)
·Andringa, Tjeerd (-> 3)
·Barbiers jr, Pieter (-> 3)
·Barbiers pr, B.L. (-> 3)
·Beeldsnijder - van Toulon, M.A.M. (-> 4)
·Berkman, J.J. (-> 4)
·Bertichen, P.G. (-> 4)

Meer informatie...


ARTindex