Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Hove, B. (Bart) van;

Bronnen:

·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 309)
·1878 - - Verbeterde Lijst der aan Nederlandsche inzenders op de Tentoonstelling te Parys in 1878 toegekende onderscheidingen [Staatscourant]
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - Onze moderne meesters
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1924 - - Thieme Becker XVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1958 - - Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1985 - - Lijst van beoefenaren van beeldende kunst te Roermond over ca. 1850-ca. 1915
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
·1992 - - A century in sculpture
·1994 - - De gebeeldhouwde kop: De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
·1995 - - De Kunstwerkplaatsen van architect Cuypers en Beeldhouwers in Roermond


ARTindex