Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Kruseman Jansz, Jan Adam;

Geboortegegevens:

·1804 - - - geboren
- 12.02.1804
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Overlijdensgegevens:

·- begraven
- 21.03.1862
·betrokken bij begrafenis
- Valentijn (Valentin) Bing
- M. (Moritz) Calisch
- Louis Jacques Alexander (Louis) Koopman
- ?. Zurcher
- (als)

- slippendragers
·1862 - - - overleden
- 17.03.1862
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Naamsvarianten (zie ook):

·Jan Adam Kruseman (*1804)
·Jan Adam Kruseman Jz

Adres:

·Prinsengracht 909, Amsterdam vanaf 1827 (privé-adres)
·Nieuwe Keizersgracht 46, Amsterdam 1830-1832 (privé-adres)
·Keizersgracht 744, Amsterdam 1832-1843 (privé-adres)
·Keizersgracht 377, Amsterdam 1844-1851 (privé-adres)
·Kleine Houtweg 164, Haarlem vanaf 1857 (privé-adres)
·Kleine Houtweg, Haarlem tot 1862

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0014.htm#2791
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0041.htm#6695

Afbeelding:

·


- © J.A. Kruseman Jansz
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van Jan Adam Kruseman
  
·


- © Frans Hals Museum Haarlem
- zelfportret
- <*1844>
  
·


- <*1827>
- zelfportret
- zelfportret
  
·


- © A.F. Nett
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van Jan Adam Kruseman Jansz
  

Signatuur:

·

- vermeld op:
- Portret van Jan Adam Kruseman
===================
  
·

- vermeld op:
- Portret van Jan Adam Kruseman
===================
  

Professie:

·graficus
·schilder

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: lithografie
·schilderijen:
materiaal: olieverf
onderwerp: bijbelse onderwerpen; genretaferelen; historische taferelen; landschap; portret; vrouwenportret
drager: doek
info:
- Kruseman verkocht zijn portretten meestal voor meer dan ƒ200,- per stuk; hij maakte circa 400 portretten.

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem) vanaf 1804
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1819
·Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vanaf 1822
·Haarlem (Gemeente Haarlem) 1824-1825
·Paris (Paris (dép.)) tot 1824
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1826
·Rijsenburg (Gemeente Driebergen-Rijsenburg) vanaf 1851

Meer informatie...

Woonde in huis van:

·C. (Cornelis) Kruseman

Contact met:

·L. (Louis) Royer

Gebeurtenis:

·- huwelijk
- betreft:
- Jan Adam Kruseman Jansz en A. (Alida) de Vries
- kinderen:
·Kruseman, A. (Alexander)
(klein)kinderen
·A. (Adriaan) Kruseman
·A.J. Kruseman
·J.A. Kruseman
·Kruseman, Hendrik Lambertus
·Kruseman, Jan Theodoor- pdf Nederlands; stamboom

;
  

Neef/Nicht van:

·C. (Cornelis) Kruseman (*1797)

Gezindheid (politiek en religieus):

·reformatorisch gereformeerd

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1823 - - Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis (eermetaal)
·1824 - - Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis
·1844 - - Orde van de Nederlandse Leeuw (ridder)

Opleiding:

· opleiding bij kunstenaar
- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: Jan Adam Kruseman Jansz
·1818 - -
- omstr. 1818 tot omstr. 1818
- opleiding: Het Nut Haarlem
- leerling: Jan Adam Kruseman Jansz
·docent: J. Rukens
·1819 - -
- 1819
- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: Jan Adam Kruseman Jansz
·1819 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1819
- opleiding: Teekenakademie Amsterdam
- leerling: Jan Adam Kruseman Jansz
·1822 - -
- 1822 tot 1822
- docent: Francois Joseph Navez
- leerling: Jan Adam Kruseman Jansz
·1823 - -
- omstr. 1823
- docent: Jacques Louis David
- leerling: Jan Adam Kruseman Jansz
- vakgebied: portrettekenen

Gaf les aan:

·Asser, Eduard Isaac.- <*1829>- <*1829>
·Bakhoven, H. (Henrij).
·Bing, Valentijn (Valentin).
·Bombled, Karel Frederik.
·Braet von Uberfeldt, J. (Jan).- <*1835>- <*1835>
·Breukelaar, H. (Hendrik).
·Calisch, M. (Moritz).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1827 - - lidmaatschap van een kunstgenootschap
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)

- titulair lid; lid
- Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam
- <*1827>
- Bron:

- Twee en vijftigste jaarboek van het genootschap Amstelodanum.
·1828 - - lidmaatschap van een kunstgenootschap
- Jan Adam Kruseman Jansz
- Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen
- <*1828>
·1831 - - lidmaatschap van een genootschap
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)

- lid van verdienste
- Arti Sacrum Rotterdam
- <*1831>
·1834 - - lidmaatschap van een genootschap
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)

- lid van verdienste
- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam
- <*1834>
·1839 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)

- gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*november 1839>
-- Kruseman behoorde bij de oprichters, maar wordt nu pas ingeschreven ??
-- op deze dag zijn 12 personen ingeschreven als gewoon lid
- Bron:

- Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
- Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850.
·1843 - - lidmaatschap van een kunstgenootschap
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)

- lid van verdienste
- Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen
- <*1843>
·1844 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)

- lid van eer
- Teeken-Collegie 'Kunst zij ons Doel' Haarlem
- <*1844>

Meer informatie...

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij begrafenis
- Jan Adam Kruseman Jansz
- L. (Louis) Royer
- B. (Benoit) Taurel
- ?. Tetar van Elven
- (als)

- slippendragers
·Barbiers Pietersz., P. (Pieter).- begrafenisplechtigheid
·1839 - - betrokken bij oprichting
- Jan Adam Kruseman Jansz
- L. (Louis) Moritz
- Jan Willem Pieneman
- L. (Louis) Royer
- B. (Benoit) Taurel
- Martinus Gerardus Tetar van Elven
- (als)

- aanwezigen
·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam- oprichtingsvergadering - 03.12.1839
·1839 - - betrokken bij oprichting
- Jan Adam Kruseman Jansz
- B. (Benoit) Taurel
- Martinus Gerardus Tetar van Elven
- (als)

- bedenkers
·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam- oprichtingsvergadering - 03.12.1839

Activiteiten (werkzaamheden):

·1830 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Jan Adam Kruseman Jansz
- directeur tweede klasse
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- <*1830> <->
- <*1851>
-- uit Astrea kan men concluderen dat Kruseman in 1852 niet (meer) actief was als directeur
- Bron:

- Astrea, maandschrift voor schoone kunst, wetenschap en letteren (33)
- Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 (bijlage 3)
- Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst.
·1861 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)
- president der Comm. van Bestuur
- Industrie- en Teekenschool Haarlem
- <*1861>

Activiteiten (als bestuurder):

·1829 - - bestuurswerk
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)
- lid raad van bestuur
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- <*1829> <->
- <*1850>
- Bron:

- Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 (bijlage 4).
·1840 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)
- 2e president
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*30.01.1840>
- Bron:

- Een Vereniging van ernstige Kunstenaars.
·1847 - - bestuurswerk
- Jan Adam Kruseman Jansz
- (als)
- voorzitter
- Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam
- <*1847> <->
- <*1848>
- Bron:

- documentatie/webpagina van het KNAW.

Objecten:

·encounter on a frozen river
· (Sotheby's London)
·Portret van Jan Adam Kruseman
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © J.A. Kruseman Jansz
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van Jan Adam Kruseman
  
·Willem II
· (Rijksmuseum Amsterdam)- Willem II
  
·Willem II, Koning der Nederlanden
· (Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag)- Willem II, Koning der Nederlanden
  
·rustend meisje
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © Rijksmuseum Amsterdam
- rustend meisje
  
·zelfportret
· (Rijksmuseum Twenthe Enschede)- <*1827>
- zelfportret
- zelfportret
  
·Alida Christina Assink
· Amsterdams Historisch Museum- portret (schilderij)
- Alida Christina Assink
  

Meer informatie...

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -
·1828 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1834 - - kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters -
·1840 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1840 - - Tentoonstelling van leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 12, 26)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825 (-> 13)
·1829 - - Salon de Gand. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessins, etc. des artistes vivans, exposés dans les salles du musée, ouvert au public par l'académie des beaux-arts le 3 août 1829 (-> 28)
  
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1855 - - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des Artistes vivants
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst

Meer informatie...


ARTindex