Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Wijbrand Hendriks

Geboortegegevens:

·1744 - - - geboren
- 20.06.1744
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- *Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765
·1744 - - - geboren
- 24.06.1744
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- *We zien ook Haarlem vermeld als geboorteplaats
- -bron:
- *Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam

Overlijdensgegevens:

·1831 - - - overleden
- 28.01.1831
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Adres:

·Teylers Fundatiehuis, Haarlem 1786-1819
·Klein Heiligland, Haarlem van voor 1799

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0011.htm#2105
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0038.htm#6593

Afbeelding:

·


- © Dordrechts Museum Dordrecht
- zelfportret met Jacob de Vos
  
·


- © Frans Hals Museum Haarlem
- zelfportret
- <*1807>
  

Signatuur:

·

- vermeld in:
- Catalogus der schilderijen - pastels - miniaturen - aquarellen
  

Professie:

·conservator
·etser
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen:
materiaal: olieverf; pen/aquarel
onderwerp: binnenhuistaferelen; bloemstillevens; boereninterieurs; Haarlemse stadsgezichten; landschappen met figuren; landschappen met vee; portret; stadsgezichten; stillevens
stijl: realisme
·grafiek:
techniek: etstechniek

Studiereizen:

·België 1775
·England (Groot-Brittannië) 1775

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van voor 1776
·Ede GLD (Gemeente Ede) tussen 1783 en 1786
·Nijkerk GLD (Gemeente Nijkerk) tussen 1783 en 1786
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van 1786 tot na 1822

Opleiding:

· atelieropleiding
- docent: B. (Bernardus) Vos
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- bron over opleiding:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765
·1765 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1765 tot september 1769
- opleiding: Stads Teekenakademie Amsterdam
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- bron over opleiding:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765
-


- © Stadsarchief Amsterdam
- pdf Nederlands
- bladzijde uit het naamregister van de tekenleden van de Tekenaccademie
  
·1770 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1770
- opleiding: Stads Teekenakademie Amsterdam
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- bron over opleiding:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765
-


- © Stadsarchief Amsterdam
- pdf Nederlands
- bladzijde uit het naamregister van de tekenleden van de Tekenaccademie
  

Gaf les aan:

·Brussel, H. (Hermanus) van.
·Horstink, Warnar (Warnaar).
·Leeuwen Jansz., Gerrit Jan van.
·Sollewyn, H.A. (Hendrina).

Lid van / ingeschreven bij:

·1776 - - gildelidmaatschap
- W. (Wijbrand) Hendriks
- (als)

- meester
- St.-Lucasgilde Haarlem
- <*omstr. 1776>

Activiteiten (algemeen/overig):

·samen reizend
- W. (Wijbrand) Hendriks
- H. (Hendrik) (de) Meijer jr
·groepsportret

-


- groepsportret
- Het Teekencollegie van Haarlem in 1799

- H. (Hermanus) van Brussel
- A. (Augustijn) Claterbos
- W. (Wijbrand) Hendriks
- Franciscus Andreas Milatz
- Joanes Pieter Visser Bender
- A. (Adriaan) van der Willigen
- (als)

- leden
- Teekencollegie Haarlem
  
·1775 - - lidmaatschap van een tekenclub
- W. (Wijbrand) Hendriks
- Warnar (Warnaar) Horstink
- Paulus (Paul) van Liender
- C. (Cornelis) van Noorde
- P. (Pieter) Teyler
- Teekenakademie Haarlem
- <*omstr. 1775>
·1822 - - lidmaatschap van een academie
- W. (Wijbrand) Hendriks
- (als)

- lid 4e klasse
- Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam
- <*voor 1822>
- Bron:

- Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (10).
·1822 - - lidmaatschap van een academie
- W. (Wijbrand) Hendriks
- (als)

- lid
- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- <*voor 1822>
- Bron:

- Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (10).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1786 - - werkzaamheden bij genootschap
- functie: kastelein; opzichter
- Teylers Fundatiehuis Haarlem
- W. (Wijbrand) Hendriks -> - 1786 -> tot 1819

Samenwerking:

· -> Hendriks, W. (Wijbrand); Laquij, W.J.

Objecten:

·Het Teekencollegie van Haarlem in 1799


- groepsportret
- Het Teekencollegie van Haarlem in 1799
  
·Portret van Wouterus de Nooy


- © W. (Wijbrand) Hendriks
- © Frans Hals Museum Haarlem
- Portret van Wouterus de Nooy
  
·Het Spaarne bij de Hooimarkt met molen De Adriaan 1779


- Het Spaarne bij de Hooimarkt met molen De Adriaan
  
·zelfportret met Jacob de Vos 1783


- © Dordrechts Museum Dordrecht
- zelfportret met Jacob de Vos
  
·de Doelmolen bij de Raampoort 1799


- de Doelmolen bij de Raampoort
  
·Teekencollegie Haarlem 1799


- Teekencollegie Haarlem
  
·de brug over de Raamgracht met de molen De Hoop omstr. 1802


- de brug over de Raamgracht met de molen De Hoop
  

Meer informatie...

Presentaties (overige presentaties):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1926 - - Nederlandsche stillevens - Gemeentemuseum voor Moderne Kunst Den Haag, Kunst aan Allen
·1935 - - Teekeningen van oude meesters: verzameling C.P. van Eeghen - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 - Museum Fodor Amsterdam
·2004 - - Landschap van verlangen; De weg naar Schelfhout en Koekkoek - Teylers Museum Haarlem
·2007 - - Meesters en molens (expositie Den Bosch) - Noordbrabants Museum Den Bosch
  

Bronnen:

·documentatie en informatie van het Teylersmuseum Haarlem
·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 10)
·1849 - - a biographical and critical dictionary of painters and engravers (-> 322)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1866 - - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten (eerste gedeelte)


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1923 - - Thieme Becker XVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart

Meer informatie...


ARTindex