Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Frederik Jan van Hall

Geboortegegevens:

·1899 - - - geboren
- 08.05.1899
- Bodja (Ned. Indië)

Overlijdensgegevens:

·1945 - - - overleden in concentratiekamp
- 18.01.1945
- Gleiwitz

Afbeelding:

·


- <*1934>
  

Professie:

·beeldhouwer

Materiaal:

·Franse kalksteen
·zilver
·terracotta
·klei
·gedreven koper
·brons
·chamotte

Onderwerp:

·vrouwenfiguren
·paarden
·dierfiguren
·religieuze motieven

Typering van het werk:

·decoratieve plastieken
·bronzen deuren
·monumenten
·penningen
·kleinplastieken
·portretten

Studiereizen:

·Italië omstr. 1923

Verblijf:

·Java (Indonesië; Nederlands Indië) 1899-1905
·Den Haag (Gemeente Den Haag) vanaf 1906
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1920
·Frankrijk tot 1927
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1928

Gebeurtenis:

·- huwelijk
- betreft:
- J. (Jeanne) Brandsma en Frederik Jan (Frits) van Hall

Beurzen/prijzen (toegekend):

·(goud)

Opleiding:

·- docent: M. (Moissy) Kogan
- leerling: Frederik Jan (Frits) van Hall
·- opleiding: Handelsschool Amsterdam
- leerling: Frederik Jan (Frits) van Hall
· kunstvorming tot 1923
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Frederik Jan (Frits) van Hall
- vakgebied: beeldhouwen
·docent: J. (Jan) Bronner

Gaf les aan:

·Dannenburg, Hendrik Johannes Jacobus (Henk).
·Grosman, Johannes (John).- <*omstr. 1936>
·Koekkoek, H. (Henk).
·Meefout, Johannes Petrus Wilhelmus (Jan)
·Smit, Jantje (Jant).
·Wal, M. (Marten) van der.
·Wielen, Y. (Ybe) van der.- <*1941>- <*1941>

Begeleider van:

·Teeseling, C.G. (Cor) van

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een politieke organisatie
- Frederik Jan (Frits) van Hall
- Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten
·1940 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Frederik Jan (Frits) van Hall
- (als)

- werkend lid
- Hollandsche Kunstenaarskring
- <*voor 1940>
- Bron:

- 6026
·1941 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Frederik Jan (Frits) van Hall
- (als)

- lid
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- <*voor 1941>
·1943 - -
- Frederik Jan (Frits) van Hall
- Centrale Kunstenaarscommissie CKC
- <*omstr. 1943>

Activiteiten (werkzaamheden):

· werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: docent
- Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Amsterdam
- Frederik Jan (Frits) van Hall

Objecten:

·beelden
·Justitia
· Gemeente Bergen op Zoom
·van Heutsz-monument
·vrouwenfiguur
· (Stedelijk Museum Amsterdam)
·vrouwentors
· Gemeentemuseum Arnhem [1]

Presentaties (overige presentaties):

·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1930 - - Gemeente Amsterdam: schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - religieuze kleinplastiek en schilderijen - Instituut voor Kerkelijke Kunst St. Bonifacius
·1931 - - Gemeenteaankopen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Huize Belvoir Nijmegen - Huize Belvoir Nijmegen
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen - Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Biennale XX (paviljoen) Venezia - Nederland

Meer informatie...

Bronnen:

·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1930 - - Gemeente Amsterdam : schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1931 - - Tentoonstelling van schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1932 - - tentoonstelling van Hedendaagsche kerkelijke kunst
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus 1940
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederlandsche Kring van Beeldhouwers"


- cover catalogus
  

Meer informatie...


ARTindex