Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Ehnlé, Adrianus Johannes;

Geboortegegevens:

·1819 - - - geboren
- 05.02.1819
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1863 - - - overleden
- 04.04.1863
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0035.htm#6460

Signatuur:

·

- vermeld op:
- Charles Henri Joseph Leickert
===================
  
·

===================
  

Professie:

·conservator
·graficus
·schilder
·tekenaar

Technieken:

·lithografie

Onderwerp:

·historische onderwerpen

Typering van het werk:

·genrestukken
·portretten

Studiereizen:

·Italië 1839

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1839 tot na 1842
·Haarlem (Gemeente Haarlem) vanaf omstr. 1845

Bevriend met:

·Berg, S. (Simon) van den
·Koelman, J.P.

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1839 - - Prijs op de Tentoonstelling van Levende Meesters (gratificatie)
·1839 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (loffelijke melding)

Opleiding:

·- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: Adrianus Johannes Ehnlé
·1839 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1839 tot 1843
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Adrianus Johannes Ehnlé

Lid van / ingeschreven bij:

·1845 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Adrianus Johannes Ehnlé, P. (Pieter) Plas
- (als)

- buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*30.12.1845>
·1847 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Adrianus Johannes Ehnlé
- (als)

- werkend lid
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
- <*omstr. maart 1847>
-- behoorde tot 1 van de eerste werkende leden
- Bron:

- 202742 (-> bladzijde 4)

Activiteiten (werkzaamheden):

·- Adrianus Johannes Ehnlé
- custos
- Teylers Stichting Haarlem

Objecten:

·Portret van Bartholomeus Johannes van Hove
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © A.J. Ehnlé
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van Bartholomeus Johannes van Hove
  
·Portret van Pieter de Goeje
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © A.J. Ehnlé
- © Rijksmuseum Amsterdam
- Portret van Pieter de Goeje
  
·Charles Henri Joseph Leickert
· (Rijksmuseum Amsterdam)- © A.J. Ehnlé
- © Rijksmuseum Amsterdam
- <*1846>
- Charles Henri Joseph Leickert
  
·Portret van Jacob van Lennep


- Portret van Jacob van Lennep
  

Presentaties (overige presentaties):

·1839 - - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag - Gemeente Den Haag, Stads Teekenakademie Den Haag
·1845 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Levende Nederlandsche Meesters te Groningen - Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen
·1846 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken enz. Rotterdam - Arti Sacrum Rotterdam, Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam
·1852 - - Tentoonstelling van kunstwerken te Kampen -
·1897 - - tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters (werkende leden) - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1941 - - Onze Grafiek 1800 - 1870 - Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839 (-> bladzijde 31)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1914 - - Thieme Becker X - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars (-> bladzijde 40)
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950

Meer informatie...


ARTindex