Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Ferdinand Hart Nibbrig

Presentaties (solo):

·1996 - -
Singer Museum Laren NH
·2006 - - Singer Solo: Ferdinand Hart Nibbrig --
Singer Museum Laren NH

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1896 - - La Libre Esthétique - La Libre Esthétique
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - la septième exposition de La Libre Esthétique - La Libre Esthétique
·1901 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Internationale tentoonstelling - Afdeling Beeldende Kunsten der Sociëteit Momus Maastricht
·1907 - - Pictura Veluvensis - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese - Palazzo delle Belle Arti Roma
(-> Pitture ad olio nummer 44)
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters Nijmegen -
  
·1912 - - Domburg tentoonstelling van schilderijen -
·1912 - - Pictura Veluvensis - Vereeniging Pictura Veluvensis Renkum
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1926 - - Exposition Hollandaise: tableaux, aquarelles, dessins - Galerie Nationale du Jeu de Paume
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Gemeentemuseum Den Haag
·1955 - - Nieuwe beweging Nederlandse schilderkunst rond 1910 - Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1967 - - Kunst 1900 - Gemeentelijke Van Reekum Galerij Apeldoorn
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse Schilderkunst 1880 - 1950 - Centraal Museum Utrecht
·1996 - - Kijken is bekeken worden: Gerrit Komrij kiest uit de collectie van het Stedelijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - Aardse paradijzen II - Frans Hals Museum Haarlem
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting De Nieuwe Kerk
·2005 - - Alles werd anders - Centraal Museum Utrecht


ARTindex