Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Bock, T. (Théophile) de;

Bronnen:

·Portefeuille der Nederlandsche etsclub, 's-Gravenhage, XII, 1888
·Portefeuille der Nederlandsche etsclub, 's-Gravenhage, XIII, 1891
·documentatie en informatie van de Stichting Jacques van Mourik
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 302)
·1879 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1879 (-> 7)
·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 9)
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 9)


- titelpagina
  
·1894 - - Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) "Secession" (-> appendix 'korrespondierende Mitglieder')
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1897 - - VII. Internationale Kunstausstellung München (-> 30)
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Onze schilders in Pulchri Studio (1880-1904) (-> bladzijde 4-5)
·1905 - - Catalogus der schilderijen, teekeningen, etsen en kunstvoorwerpen (-> 13)
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1909 - - Catalogus van de tentoonstelling van kunstwerken in bruikleen afgestaan door den Heer A. Preyer aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Thieme Becker IV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 108)
·1915 - - Catalogue of paintings City Art Museum Saint Louis (-> met afbeelding)
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 27)
·1937 - - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek X
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1946 - - Holland Schildert
·1946 - - Schilders van den Veluwezoom
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1952 - - Catalogus Ned. Impressionisten
·1953 - - De verzameling van Theo van Gogh, met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent = La collection de Theo van Gogh, excepté les oeuvres de son frère Vincent
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1960 - - Collectie Theo van Gogh
·1969 - - De Haagse School; Deel 2
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1981 - - Schilders in Oosterbeek
·1982 - - Gemälde in deutschen Museen
·1996 - - AKL XII, Allgemeines Künstlerlexikon
·1996 - - de Kunstcollectie van de provincie Noord-Holland
·2002 - - Aquarellen van de Haagse School : de collectie Drucker-Fraser


- onvolledige pdf
  
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan


ARTindex