Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Weissenbruch, Jan Hendrik;

Presentaties (solo):

·1999 - - J.H. Weissenbruch : voorbij de Haagse School --
Museum Jan Cunen Oss

Presentaties (overige presentaties):

·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1903 - - 28e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij - Hollandsche Teeken Maatschappij, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
  
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - De collectie Preyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten - Museum Fodor Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in: 19de en vroeg 20ste eeuwse kunst uit de collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Schemering - tussen licht en donker - Museum Jan Cunen Oss
·1999 - - Passages: Joris Ivens en de kunst van deze eeuw - Nijmeegs Museum de Commanderie van Sint-Jan
·2000 - - Vissersleven langs de Noordzee en Zuiderzee: een genre in de schilderkunst 1840 - 1940 - Stichting Katwijks Museum Katwijk aan Zee
·2002 - - Aquarellen van de Haagde School: de collectie Drucker-Fraser - Rijksmuseum Amsterdam
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting De Nieuwe Kerk
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam


ARTindex