Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Jacobus Pelgrom

Geboortegegevens:

·1811 - - - geboren
- 08.09.1811
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1861 - - - overleden
- 03.11.1861
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- *Lijst van lesgevende meesters en leerlingen van de Middelburgse Teeken Akademie

Identiek met (zie ook):

·vermoedelijk J. Pelgrom Jun.

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0019.htm#3862

Professie:

·lithograaf
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; Oostindische inkt; potlood; sepia
onderwerp: bergachtige landschappen; Duitse landschappen; interieurs; winterlandschappen

Studiereizen:

·Duitsland
·Schotland (Groot-Brittannië)

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1842
·Oosterbeek (Gemeente Renkum) 1842-1847
·Zaandam (Gemeente Zaanstad) omstr. 1848
·Zutphen (Gemeente Zutphen) 1850-1853
·Arnhem (Gemeente Arnhem) 1854-1858
·Middelburg ZLD (Gemeente Middelburg) vanaf 1858

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1839 - - Prijs op de Tentoonstelling van Levende Meesters (gratificatie)

Opleiding:

·1824 - -
- 1824 tot 1825
- opleiding: Akademie Amsterdam
- leerling: J. (Jacobus) Pelgrom
·docent: P. (Pieter) Barbiers Pzn II
·docent: J.A. Daiwaille
·docent: J.W. Pieneman

Gaf les aan:

·Boland, Johannes Arnoldus.

Lid van / ingeschreven bij:

·1840 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Jacobus) Pelgrom
- (als)

- buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*09.04.1840>
- Bron:

- 5224

Activiteiten (werkzaamheden):

·1858 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: lesgevend meester
- Teekencollegie Middelburg
- J. (Jacobus) Pelgrom -> - 1858 -> tot 1861
- *bron:
- *Lijst van lesgevende meesters en leerlingen van de Middelburgse Teeken Akademie

Objecten:

·Nach der Frühmesse
· (Kunsthaus am Museum, Carola van Ham, Köln)
·onbekende titel
· Museum Fodor Amsterdam
·landscape with man and horse
· Provincie Noord-Holland

Presentaties (overige presentaties):

·1839 - - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag - Gemeente Den Haag, Stads Teekenakademie Den Haag
·1845 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Levende Nederlandsche Meesters te Groningen - Kunstlievend Genootschap Pictura Groningen
·1851 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1996 - - de kunstcollectie - Provincie Noord-Holland

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839
·1842 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 1e deel
·1843 - - Leeuwarder Courant 30-05-1843 [dag]
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1932 - - Thieme Becker XXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs

Meer informatie...


ARTindex