Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Bazel, Karel Petrus Cornelis de;

Geboortegegevens:

·1869 - - - geboren
- 14.02.1869
- Den Helder (Gemeente Den Helder)

Overlijdensgegevens:

·1923 - - - overleden
- 28.11.1923
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Afbeelding:

·


- portretfoto
- <*omstr. 1915>
  

Signatuur:

·

===================
  
·

===================
  

Professie:

·architect
·graficus
·industrieel ontwerper
·kunstnijveraar
·ontwerper
·schilder
·vakliteratuurschrijver

Typering van het werk:

·ontwerpen:
(betimmeringen in woonhuizen; gebruiksglas; kastontwerp; lampontwerpen; landhuisontwerp; meubelontwerp; omslagontwerp; ontwerp van ontbijtserviezen; postzegelontwerp; villa-ontwerp)
info:
- De Bazel echter is bekend gebleven als de architect van landelijke villa's in het Gooi, zijn rol als meubelontwerper daarentegen is grotendeels vergeten
·ex-libris
·grafiek:
techniek: houtgravure; houtsnede

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag)
·Den Helder (Gemeente Den Helder)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1889-1895
·London (Greater London) omstr. 1895
·Haarlem (Gemeente Haarlem) 1896-1901
·Bussum (Gemeente Bussum) vanaf 1902

Contact met:

·Hermanus Johannes Maria Walenkamp

Had invloed op:

·Copier, A.D. (Andries)
·Miranda, F. (Frank) de

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diploma van verdienste)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diplôme de Grand Prix)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)

Opleiding:

·1882 - - avondcursus, kunstopleiding (onderwijs)
- 1882
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Karel Petrus Cornelis de Bazel
- vakgebied: bouwkunde
·docent: J.H.A. Mialaret
H.P. Vogel
·1889 - -
- 1889
- docent: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- leerling: Karel Petrus Cornelis de Bazel
·1892 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1892 tot 1894
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Karel Petrus Cornelis de Bazel

Gaf les aan:

·Anrooy, Henri Anton (Henri) van.
·Drupsteen, Wilhelmina Cornelia (Wilhelmina).
·Lebeau, C. (Chris)
·Rees, Willem Karel (Willem) van.
·Verwey, M. (Margaretha).

Bijdrage aan:

·W.C.Bauer, Architectura 12, 1904

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Hollandsche Teeken Maatschappij
·1894 - -
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- Theosophische Vereniging Nederland
- <*1894>
·1916 - - lidmaatschap van een genootschap
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- (als)

- werkend lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*voor 1916>
-- Het lidmaatschap van Architectura is door mij vnl. gebaseerd op de deelname aan de expositie van 1915
- Bron:

- Architectura et Amicitia.
·1918 - - lidmaatschap van een genootschap
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- (als)

- afgevaardigd lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*10.10.1918>
-- installatie in de 1410e ledenvergadering en toegelaten in de 1409e vergadering
- Bron:

- Wendingen 10 (42).
·1924 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- (als)

- werkend lid
- Arti et Industriae Den Haag
- <*voor 1924>

Activiteiten (algemeen/overig):

·samenwerkingsverband
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- M. (Matthieu) Lauweriks
- Hermanus Johannes Maria Walenkamp
- Atelier P.J. Cuypers
·jurering voor tentoonstellingsaffiche
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- Joseph Theodorus Johannes Cuypers
- C.W. Nijhoff
- R. (Richard/Rik) Roland Holst
- J. van Rossum du Chattel
- (als)

- juryleden
·1912 - Internationale Gastentoonstelling in Amsterdam (G)
·1895 - - betrokken bij oprichting
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- M. (Matthieu) Lauweriks
- (als)

- oprichters
·Atelier voor Architectuur, Kunstnijverheid en Decoratieve Kunsten Amsterdam- ontstaan - 1895
·1904 - - betrokken bij oprichting
- K. van Leeuwen
- C.A. Oosschot
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- (als)

- mede-oprichters
- Kunstwerkplaats De Ploeg Amsterdam
- <*1904>
·1908 - - betrokken bij oprichting
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- Joseph Theodorus Johannes Cuypers
- W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)

- initiatiefnemers
·Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht- oprichting - 1908

Activiteiten (werkzaamheden):

·1889 - -
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- bouwkundig tekenaar
- Architectenbureau P.J.H. Cuypers
- <*1889>
·1893 - -
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- chef de bureau
- Architectenbureau P.J.H. Cuypers
- <*1893> <->
- <*1895>
·1897 - - werkzaamheden in de kunstsector
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- docent tekenen
- Theosophische Vahanaschool
- <*1897>
- Bron:

- Glas in Lood in Nederland 1817-1968.
·1899 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- leraar
- School voor Kunst en Kunstnijverheid Haarlem
- <*omstr. 1899>
·1900 - - werkzaamheden in atelier
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
- <*1900>
·1912 - -
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- docent
- Afdeeling Voortgezet & Hooger Bouwkunst Onderricht v Architectura et Amicitia
- <*1912>
·1916 - - werkzaamheden in atelier
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- ontwerper
- NV Glasfabriek Leerdam
- <*1916> <->
- <*1923>

Activiteiten (als bestuurder):

·1912 - - bestuurswerk
- Karel Petrus Cornelis de Bazel
- (als)
- bestuurslid
- V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
- <*1912>

Objecten:

·gemeentehuis Rotterdam
·jubileumpostzegels
·Boudoirbank van Mevrouw Schuurman-Gentis
· (Gemeentemuseum Den Haag)- Boudoirbank van Mevrouw Schuurman-Gentis
  
·bloemvazen
· (Gemeentemuseum Den Haag)- © E. (Erik) Hesmerg en P. (Petra) Hesmerg
- © Gemeentemuseum Den Haag
- bloemvazen
  
·serviesontwerp
·schaal
· Gemeentemuseum Arnhem [1]

Presentaties (solo):

·2006 - - K.P.C. de Bazel (1869 - 1923): ontwerper voor de elite --
Gemeentemuseum Den Haag
·2006 - - K.P.C. de Bazel: ontwerper voor de elite --
Gemeentemuseum Den Haag

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - 40e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij - Hollandsche Teeken Maatschappij, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
  
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid - Maatschappij voor Beeldende Kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - de Bazel en de Lorm - Kunstzaal Peddemors Haarlem

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling

Meer informatie...


ARTindex