Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Johan Legner

Geboortegegevens:

·1859 - - - geboren
- 02.11.1859
- Schiedam (Gemeente Schiedam)

Overlijdensgegevens:

·1932 - - - overleden
- 29.12.1932
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Identiek met (zie ook):

·Johan Coenraad Ulrich Legner

Adres:

·Admiraal van Ghentstraat 31, Utrecht omstr. 1911
·Rubenslaan 10, De Bilt (NL) omstr. 1921

Signatuur:

·
  

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: portret; stadsgezichten

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Schiedam (Gemeente Schiedam)
·Venlo (Gemeente Venlo)
·Utrecht (Gemeente Utrecht) van 1889 tot na 1911
·De Bilt (Gemeente De Bilt) omstr. 1921

Opleiding:

·- opleiding: MO tekenen
- leerling: J. (Johan) Legner
·- opleiding: Polytechnische School Delft
- leerling: J. (Johan) Legner

Gaf les aan:

·Bakhoven, Jan Alexander Paul (Jan).

Lid van / ingeschreven bij:

·1891 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Johan) Legner
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid; buitenlid; correspondent
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1891>
·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- J. (Johan) Legner
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1900>

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij tentoonstelling
- N. (Nicolaas) Bastert
- Jan Hendrik Boot
- Johannes (Johan) Gabriëlse
- J. (Johan) Legner
- W. (Willem) van Leusden
- Johan Jacob Lambertus (Joh) Vlaanderen
- (als)

- organisatoren
·1917 - hedendaagsche beeldende kunst
·1894 - - commissiewerk
- examencommissie ter verkrijging van een akte van bekwaamheid in rechtlijnig en handtekenen en boetseren
- J. (Johan) Legner
- (als)

- lid examencommissie
- <*1894>
- boetseren
- handtekenen
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 12-07-1894 (1e blad)
- Nederlandsche Staatscourant - 12-07-1894
- Verslag van den staat der Hooge-, middelbare en lagere scholen over 1894-1895. (Bijlage P.).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1889 - - werkzaamheden in het algemeen vormend onderwijs
- functie: leraar
- Rijks Hoogere Burger School Utrecht
- J. (Johan) Legner -> - van voor 1889 -> tot na 1902
- *bron:
- *Verslag van den staat der Hooge-, middelbare en lagere scholen over 1894-1895. (Bijlage P.)
·1894 - - werkzaamheden in het algemeen vormend onderwijs
- functie: leraar
- Burgeravondschool Utrecht
- J. (Johan) Legner -> - van voor 1894
- *bron:
- *Nederlandsche Staatscourant - 12-07-1894 (bladzijde 1)

Objecten:

·album 1923

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...


ARTindex