Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Thérèse Schwartze

Geboortegegevens:

·1851 - - - geboren
- 20.12.1851
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·- begraven
- 1918
- Amstelveen (Gemeente Amstelveen)
- locatie: Begraafplaats Zorgvlied Amsteldijk 273, Amstelveen
·betrokken bij begrafenis

-


- grafmonument Thérèse Schwartze

- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)

- ontwerper van grafmonument

- -bron:
- *Hun laatste rustplaats
  
·1918 - - - overleden
- 23.12.1918
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

-

----
  
·1961 - - - herbegraven
- 1961-1970
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- locatie: Nieuwe Oosterbegraafplaats Kruislaan, Amsterdam

Identiek met (zie ook):

·T. (Thérèse) van Duyl - Schwartze (*1851)
·T. (Thérèse) Schwartze - van Duyl

Adres:

·Prinsengracht 1091, 1017JH Amsterdam (NL) van voor 1902 tot na 1911
·Prinsengracht 1089-1091, Amsterdam omstr. 1904

Afbeelding:

·


- <*1910>
  
·


- zelfportret
- <*1917>
- zelfportret
  
·


- portretfoto kunstenaar
Onze schilders in Pulchri Studio (1880-1904)
  

Signatuur:

·
  
·
  
·

- vermeld op:
- Paul Joseph Constantin Gabriël (1828-1903). Schilder
  

Professie:

·graficus
·schilder

Titulatuur:

·mejuffrouw tot na 1882

Stijlkenmerken:

·realisme
·romantische school

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek; litho
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: olieverf; pastel
onderwerp: familieportretten; groepsportretten; portret; stillevens
stijl: impressionistisch-realistisch
drager: doek
voorbeeld:
- © T. (Thérèse) Schwartze
 

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1873
·München (Bayern) 1875
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1878
·Paris (Paris (dép.)) 1880
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1882
·Paris (Paris (dép.)) 1884
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1889 tot na 1911

Beïnvloed door:

·Anthony van Dyck

Bevriend met:

·Breitner, G.H.
·Israels, I. (Isaac)
·Israels, J. (Josef)
·Moes, W.W. (Wally)
·Smalt, A.S.

Ouderlijk gezin:

·1846 - - - huwelijk
- Koblenz (Rijnland-Palts; Duitsland)
- betreft:
- Maria Elisabeth Hermann en Johann Georg Schwartze
- <*1846>
- kinderen:
·Schwartze, Clara Theresa
(klein)kinderen
·A.A.R. Ansingh
·L. (Lizzy) Ansingh
·T. (Thérèse) Peizel - Ansingh
·Schwartze, T. (Thérèse)
·Schwartze, George Washington
·Schwartze, Georgine Elisabeth (Georgine)

Gebeurtenis:

·1906 - - - huwelijk
- betreft:
- A.G.C. (Anton) van Duyl en T. (Thérèse) Schwartze
- <*1906>

Oom/tante van:

·Ansingh, L. (Lizzy)
·Peizel - Ansingh, T. (Thérèse)

Zwager/Schoonbroer,-zus van:

·Edzard Willem Ansingh (*1838)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1884 - - Prijs Internationale tentoonstelling London (2e medaille)
·1911 - - Prijs Internationale tentoonstelling Barcelona (medaille 1e klasse)

Opleiding:

·- docent: Johann Georg Schwartze
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
·- docent: J. (Josef) Israels
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
·1873 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1873 tot 1875
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" aangegeven met "T.": theoretisch onderwijs]
·docent: R. (Rudolf) Stang
vakgebied: etsen

- bron over opleiding:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (bijlage F)
·1875 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1875 tot 1876
- opleiding: Akademie der bildenden Künste München
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
- opmerkingen:
- 1 jaar
·docent: F. (Franz) von Lenbach
·docent: G. von Max
·docent: C. (Karl) von Piloty
·1880 - -
- 1880 tot 1880
- docent: Jean-Jacques Henner
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze

Gaf les aan:

·Ansingh, L. (Lizzy).
·Lieman, R. (Reijer).

Gaf aanwijzigingen aan:

·Ritsema, C. (Coba)
·vermoedelijk Wigersma, J. (Jaap)

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Thérèse) Schwartze
- Genootschap Kunstliefde Utrecht
- Bron:

- De Tijd 1957-11-02.
·lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Thérèse) Schwartze
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1878 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Thérèse) Schwartze
- (als)

- gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1878>
·1900 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Thérèse) Schwartze
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1900>
-- zij was eerste vrouw, die toegelaten werd als lid
·1908 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Thérèse) Schwartze
- (als)

- membre honoraire
- Hollandsche Teeken Maatschappij
- <*voor 1908>
·1912 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- T. (Thérèse) Schwartze
- (als)

- lid - kunstenaar; werkend lid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*voor 1912>
- Bron:

- Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941.

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij tentoonstelling
- Cornelis Baard
- N. (Nicolaas) Bastert
- Carl August Breitenstein
- Carel Lodewijk Dake
- F. (Ferdinand) Hart Nibbrig
- H. (Hendrik) Haverman
- A. (Abraham) Hesselink
- B. (Bart) van Hove
- Jacob Simon Hendrik Kever
- E.W. Moes
- G. (Gerard) Muller
- A. Roëll
- T. (Thérèse) Schwartze
- W. van Soest
- Jacobus Gerardus (Jaap) Veldheer
- C. (Charles) van Wijk
- (als)

- lid tentoonstellingscommissie
·1912 - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst
·keuring van de schilderijen

-

- H. (Hendrik) Haverman
- H. (Huib) Luns
- F. (Ferdinand) Oldewelt
- Egbert Rubertus Derk Schaap
- F. (Frederik) Schmidt - Degener
- T. (Thérèse) Schwartze
- W. (Willem) Witsen
·1917 - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van werken Rotterdam (G)
  
·atelierfoto's

-

- T. (Thérèse) Schwartze
  
·1897 - - groepsfoto

-


- <*1897>

- L. (Lizzy) Ansingh
- Clara Theresa Schwartze
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- T. (Thérèse) Schwartze
- <*1897>
  
·1919 - - betrokken bij oprichting
- T. (Thérèse) Schwartze
- (als)

- naamgever
·Therese van Duyl-Schwartze Stichting- oprichting - 1919

Activiteiten (als bestuurder):

· bestuurswerk
- functie: bestuurslid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- T. (Thérèse) Schwartze
· bestuurswerk
- functie: bestuurslid
- bij: (Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam) ->
- T. (Thérèse) Schwartze

Objecten:

·bruidje
·Familie van Ogtrop


- Familie van Ogtrop
  
·Five orphan girls from the Amsterdam Maagdenhuis
·Frederik Daniel Otto Obreen


- Frederik Daniel Otto Obreen
  
·Italiaanse jonge vrouw met een hond
·Lizzy Ansingh
·Martina Pierson

Meer informatie...

In collectie:

·Musée des Uffizzi Firenze
·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (solo):

·1919 - - Thérèse van Duyl-Schwartze 1851 - 1918 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Thérèse v. Duijl-Schwartze, Herdenkenkingstentoonstelling Portretten van Tijdgenoten --
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1989 - - Thérèse Schwartze, portret van een gevierd schilder --
Slot Zeist
  

Presentaties (overige presentaties):

·1879 - - Salon de 1879 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
  
·1880 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
  
·1882 - - Salon de 1882 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
  
·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd - Panoramagebouw Amsterdam
·1888 - - Salon de 1888 - Societé des Artistes Français (SAF) Paris
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
  
·1888 - - Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen etc -

Meer informatie...

Bronnen:

·Thérèse Schwartze (1851-1918): Portret van een gevierd schilder
·Elsevier
·Openbaar Kunstbezit (Kunstschrift)
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 307)
·1879 - - Catalogue illustré, salon de 1879


- catalogus
- <*1879>
  
·1882 - - Salon. Catalogue illustré du Salon (Société des artistes français)
·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 13)
  

Meer informatie...


ARTindex