Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Georgine Elisabeth Schwartze

Geboortegegevens:

·1854 - - - geboren
- 12.04.1854
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1935 - - - overleden
- 08.08.1935
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Prinsengracht 1091, 1017JH Amsterdam (NL) van voor 1911 tot na 1921

Professie:

·beeldhouwer

Typering van het werk:

·beelden:
materiaal: gips; marmer; pleister
onderwerp: figuren; portret

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1911 tot na 1921

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- betreft:
- NN en Johann Georg Schwartze
- kinderen:
·Schwartze, Clara Theresa
(klein)kinderen
·A.A.R. Ansingh
·L. (Lizzy) Ansingh
·T. (Thérèse) Peizel - Ansingh
·Schwartze, T. (Thérèse)
·Schwartze, George Washington
·Schwartze, Georgine Elisabeth (Georgine)

Oom/tante van:

·Peizel - Ansingh, T. (Thérèse)

Zwager/Schoonbroer,-zus van:

·Edzard Willem Ansingh (*1838)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1895 - - Gouden medaille op de Stedelijke Tentoonstelling te Amsterdam

Opleiding:

· kunstvorming
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·docent: A. (August) Allebé
·docent: F.K.A.C. (Ferdinand) Leenhoff
·docent: F. (Frans) Stracké
·- docent: Johann Georg Schwartze
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze

Gaf les aan:

·Cremers, Maria Elisabeth (Marie).- tekenen- <*omstr. 1885>- <*omstr. 1889>
·Meijer, Cordula Henriette Judith (Cordula).
·Mijnssen, Julia Auguste Caroline (Julie).- boetseren- <*januari 1895>

Lid van / ingeschreven bij:

·1890 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: gewoon lid vanaf 1890
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam ->
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze -> - 1890 -> tot na 1921
- *bron over lidmaatschap:
- *Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
- *Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1905 - -
lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- functie: werkend lid; jurylid 1926
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam ->
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze -> - voor 1905 -> tot na 1926
- *bron over lidmaatschap:
- *Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
- *Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
- *Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
- *Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
- *Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
- *Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
- *Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
- *18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging

Activiteiten (algemeen/overig):

·1897 - -
groepsfoto
- L. (Lizzy) Ansingh
- Clara Theresa Schwartze
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- T. (Thérèse) Schwartze -> - 1897


- <*1897>
  
·1918 - -
betrokken bij begrafenis
- (als) ontwerper van grafmonument
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze


- grafmonument Thérèse Schwartze

·begraven; 1918; T. Schwartze.
  
·1918 - -
betrokken bij tentoonstelling
- (als) genodigden
- Aletta Anna Reiniera Ansingh
- George Ansingh
- L. (Lizzy) Ansingh
- Theresia (Thérèse) Ansingh
- ?. Ansingh - Hoepermans
- A.G.C. (Anton) van Duyl
- T. (Thérèse) van Duyl - Schwartze
- Clara Theresa Schwartze
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze

tentoonstelling:
- 1918 - - Schwartze in Arti - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
  
·1923 - -
betrokken bij tentoonstelling
- (als) juryleden
- L. (Lizzy) Ansingh
- Samuel Joseph (Sam) van Beek
- A. (Ans) van den Berg
- Franciscus (Frans) Everbag
- Coenraad Matthias Garms
- Eduard (Ed) Gerdes
- Albertus Gerhard Hulshoff Pol
- Heinrich Martin Krabbé
- M. (Max) Nauta
- Egbert Rubertus Derk Schaap
- D. (David) Schulman
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- Cornelis Aloysius (Kees) Smout
- Marinus Antonius Nicolaas (Martinus) Vreugde
- G. (Gerard) Westermann

tentoonstelling:
- 1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1929 - -
betrokken bij festiviteiten
- (als) bestuurders
- F. (Felicien) Bobeldijk
- M. (Marinus) Heyl
- Cornelis Gerardus 't Hooft
- Marinus Julius (Marinus) van Raalte
- Albrecht Felix Reicher
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·jubileum; 1929;
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
90-jarig bestaan;

Objecten:

·grafmonument Thérèse Schwartze 1922


- grafmonument Thérèse Schwartze
  

Presentaties (overige presentaties):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam

Meer informatie...


ARTindex