Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Anne Cornelis Veth

Geboortegegevens:

·1880 - - - geboren
- 03.03.1880
- Dordrecht (Gemeente Dordrecht)

Overlijdensgegevens:

·1962 - - - overleden
- 05.03.1962
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Afbeelding:

·


- Cornelis Veth
  

Professie:

·graficus
·journalist
·karikaturist
·kunstcriticus
·letterkundige
·schilder
·tekenaar

Materiaal:

·aquarel

Technieken:

·lithografie

Onderwerp:

·arbeiders
·sociale thema's
·caricaturen

Typering van het werk:

·illustraties voor bibliofiele uitgaven
·zelfportretten

Verblijf:

·Bussum (Gemeente Bussum)
·Dordrecht (Gemeente Dordrecht)
·Berlin (Duitsland) 1906-1907
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1908
·Voorburg (Gemeente Voorburg) tot 1922
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1923-1962

Bevriend met:

·Nijland, D.H. (Dirk)

Neef/Nicht van:

·Veth, J.P. (Jan)

Opleiding:

·- docent: Adolf Meyer
- leerling: Anne Cornelis (Cornelis) Veth
·- docent: Jan Pieter (Jan) Veth
- leerling: Anne Cornelis (Cornelis) Veth
·- docent: Marie Engelina (Marie) van Regteren Altena
- leerling: Anne Cornelis (Cornelis) Veth
·1881 - - kunstopleiding (onderwijs)
- na 1881
- opleiding: Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Amsterdam
- leerling: Anne Cornelis (Cornelis) Veth
- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen

Bijdrage aan:

·Teekeningen van Jacob Bendien, Elsevier 103:1917
·1915 - - Catalogus der internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst
·1934 - - Eere-tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1934
·1935 - - In memoriam Albert Funke Küpper
·1946 - - De beeldhouweres Gra Rueb
·1946 - - Ina Hooft
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·- Anne Cornelis (Cornelis) Veth
- (als)
- lid van de aanbevelingscommissie
- Kunstenaarspartij

Activiteiten (algemeen/overig):

·1916 - - debat
- middag van aanval en verweer over de "Moderne Kunst"
- A. (Antoon) Derkinderen
- J. Gratema
- Anne Cornelis (Cornelis) Veth
- Maria Viola
- (als)

- genodigden
- Vereniging van Volstrekt Modernen Amsterdam
- <*29.10.1916>
-- J. Gratema (zie advertentie) moet waarschijnlijk G.D. Gratama geweest zijn (= directeur van Frans Halsmuseum)
--Maria Viola en Cornelis Veth zijn uitgenodigd, maar zijn zeker niet aanwezig geweest, maar waarschijnlijk de anderen ook niet
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 1916-10-28 (advertentie).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1944 - -
- functie: redacteur
- Dagblad De Telegraaf Amsterdam
- Anne Cornelis (Cornelis) Veth -> - omstr. 1944

Activiteiten (als bestuurder):

·
- functie: secretaris
- Vereniging van Ned. Letterkundigen ->
- Anne Cornelis (Cornelis) Veth

Objecten:

·onbekende titel
·wo man singt da lasst Euch ruhig nieder

Presentaties (overige presentaties):

·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1950 - - Kunsthandel Lierneur Den Haag -
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst - Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
·1955 - - Haags Gemeentemuseum -

Bronnen:

·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940

Meer informatie...


ARTindex