Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland
 

  Reageren.      Zoek opnieuw.

Neuhuys, A. (Albert);

Bronnen:

·documentatie en informatie van de Stichting Jacques van Mourik
·1884 - - Catalogue illustré du Salon de 1884 [SAF] (-> with pict. appendix page 108)
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 253)


- afbeelding voorkant
  
·1889 - - Nederlandsche Staatscourant - 30-11-1889 (-> bladzijde 2)
  
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1909 - - Catalogus van de tentoonstelling van kunstwerken in bruikleen afgestaan door den Heer A. Preyer aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 43)


- cover catalogus
  
·1911 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1914 - - Albert Neuhuys : zijn leven en zijn kunst
·1914 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1915 - - Catalogue of paintings City Art Museum Saint Louis (-> met afbeelding)
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1931 - - Thieme Becker XXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri


- krantenartikel
  
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1942 - - Albert Neuhuys
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1969 - - De Haagse School; Deel 2
·1969 - - Gooise schilders
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - Arti juni 1971
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1976 - - Collectie van Baaren
·1981 - - De kunst van het moederschap : leven en werk van Nederlandse vrouwen in de 19e eeuw
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1983 - - De Haagse School, Hollandse meesters van de 19e eeuw
·1988 - - Laren en zijn schilders: Kunstenaars rond Hamdorff
·1991 - - Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930
·1996 - - CXXV: 125 jaar jonge schilderkunst: De Koninklijke Subsidie: 1871 - 1996
·1997 - - de Molse School 1850-1920
·1999 - - Dordrechts Museum Bulletin 1999.1
·2002 - - Aquarellen van de Haagse School : de collectie Drucker-Fraser


- onvolledige pdf
  
·2003 - - Arskalenda 2003: Levensgang; Schatten van Het Limburgs Museum


ARTindex